Kap 3 Styr över din egen tid! Om att skapa ekonomiska förutsättningar som ger dig frihet

”A person is a sucess if they get up in the morning and get to bed at night, and in between do what they want to do.”

Bob Dylan

Friheten att styra över sin egen tid och vad man göra på dagarna är ofta en av de viktigaste anledningarna till att konsulter inom olika branscher växlar från att vara anställda till att bygga upp sin egen verksamhet. Många av konsulterna i NOX-nätverket vittnar om att arbetslivet som anställd var för oflexibelt: oavsett om det handlade om att de vill jobba andra tider än 8-17 eller att de vill vara ledig andra perioder än sommar och jul, så var det ofta krångligt att lösa. Som egenföretagare upplever de att de fått mycket större möjlighet att bestämma över sin egen tid och planera jobbet utifrån resten av livet – och inte tvärt om.

Därmed inte sagt att livet som egenkonsult är synonymt med att jobba lite. I början gäller det att vara beredd på att kavla upp ärmarna och jobba hårt och mycket. Du måste sätta grunden för din verksamhet med allt vad det innebär av mål, ekonomiska rutiner och administration, du behöver sälja in uppdrag – och samtidigt ska du börja leverera det du lovat dina kunder. När man är mitt i uppstartsfasen, och kanske upplever att man jobbar mer än någonsin, kan den där drömmen om att styra över sin egen tid kännas rätt avlägsen. Då är det viktigt att komma ihåg att det är en fas, en period man måste ta sig igenom för att komma ut på andra sidan. 

Glöm inte att du behöver lägga mycket tid på ditt företag. I början går det massor av tid till att analysera om din idé håller från start och till mål – ur många olika perspektiv. Innan du hoppar på tåget, fråga dig själv om du är villig att offra denna tid. Att ha en partner som stöttar eller har samma ambitioner underlättar, och man får förståelse för tiden det tar att bygga upp sin verksamhet.

/Ylva Johansson

Första åren som egen företagare var det bara hårt jobb som gällde för mig. Jag tänkte inte så mycket på hur det gick utan tänkte bara att om jag jobbar hårt så går det nog bra. Andra sommaren efter jag startat eget ville en kompis att jag skulle följa med på en golfresa, men jag visste inte om jag hade råd. Jag har inte full koll på mitt företags ekonomi då jag lämnat bokföringen till en auktoriserad revisor och bokföringsfirma. Jag pratade med dem och de svarade att jag utan problem kunde ta ut 50 000 kronor extra i månadslön inför sommaren.

Efter cirka 15 år som egen företagare har jag en mycket bättre kontroll på företagets ekonomi och vet numera att om jag sköter mig och jobbar på så har jag en frihet att göra som jag vill med mina pengar. Det finns en buffert och med denna buffert har jag min frihet.

/Jan Gröning

Som konsult lär man sig snabbt att tid är pengar, och för att kunna styra över sin tid och prioritera bland uppdragen behöver man skaffa sig en ekonomisk buffert. Man behöver också en buffert och en plan för sitt pensionssparande och för vad som händer vid kortare eller längre sjukdomar.

Eftersom du själv ansvarar för att sätta av till din pension är det bra att ta hjälp av en bank- eller försäkringsrådgivare för att hitta en pensionslösning som passar för ett nystartat bolag. Inledningsvis har du kanske inte möjlighet att göra samma avsättningar som tidigare arbetsgivare gjort, därför är det bra att hitta en lösning som du kan växla upp i takt med att bolaget växer och intäkterna blir större.

Karensreglerna för egenföretagare varierar beroende på vad man har för bolagsform men räkna med att du behöver klara minst mellan 7-14 dagar, innan du får ersättning från Försäkringskassan. Därför är det viktigt att ha en buffert för kortare sjukdomsperioder. När det gäller längre sjukdomsperioder är det också viktigt att tänka på att den sjukpeng som din sjukpenninggrundande inkomst baseras på utgår från den lön du tar ut. Även om du kanske måste hålla nere lönekostnaderna inledningsvis, är det viktigt att justera detta framöver när företagets ekonomi blivit mer stabil.

En fråga som ofta ligger utanför scoopet när man drar igång, men som på sikt kan bli ett stort orosmoln är frågan: Hur tänker jag mig pensionen och slutklämmen på mitt yrkesverksamma liv? Som företagare drivs man kanske lite mer av passion till det man gör, och man kanske vill jobba längre upp i åldern för att man brinner för det man gör – men det är ju trevligt om man inte är tvingad att göra det pga ekonomin. Mitt råd är därför att ta itu med detta på en gång, då vet man att det finns något att falla tillbaka på och man slipper oro.  

/Irene Ström

Om möjligt, minska dina fasta utgifter med sådant du kan undvara (bilar, båtar etc.), inför övergången till eget företag, så slipper du ha panik över eventuella ojämna inkomster, särskilt i början. Detta ger dig också möjligheten att tacka nej till kunder eller jobb som inte känns kul. För att maximera känslan av frihet och ett lustdrivet yrkesliv är det fördelaktigt att inte vara slav under gamla konsumtionsmönster och prylar som ”äger dig”. Kom ihåg att du som egenföretagare kan växla konsumtion mot frihet/tid.

/Carolina Olburs

Skaffa dig en ekonomisk buffert - det är din fallskärm, din arbetslöshetsförsäkring och din biljett till bättre priser.

/Ylva Johansson

En del i att man som egen konsult vill styra över sin tid handlar om att på sikt kunna välja vilka uppdrag man tar. Att man har möjlighet att tacka nej till uppdrag som inte passar med ens tider, arbetssätt och profil. Men även om man har de ekonomiska förutsättningarna för att göra det, kan det vara svårt att få till. Är man van att jobba mycket, både som anställd och i uppstarten av sitt bolag, är det lätt att man halkar in i gamla vanor och tackar ja till alla uppdrag man kan få, även om man egentligen inte behöver dem rent ekonomiskt.

Därför är det viktigt att definiera vad man vill göra förutom att driva bolaget, till exempel spendera mer tid med familjen, utveckla en hobby, åka på långa resor eller göra pro bono-uppdrag. Specificera vad du vill göra och planera in när du gör det, på det sätter blir det lättare att prioritera och ibland tacka nej till konsult-uppdrag som inte passar med dina planer.

Efter många år som anställd vågade jag ta klivet och starta eget. Jag ville arbeta med olika typer av uppdrag som speglar hela min kompetensbredd och jag ville kunna anpassa min arbetstid efter mina barn – och inte tvärtom. När jag blev min egen skrev jag därför min egen värdegrund. Denna ligger till grund för beslut som:

* Jag ska alltid prioritera mina barn. Därför börjar jag aldrig före 9.15 på tisdagar då de har sovmorgon, jag har alltid ledigt på deras lov, jag planerar in besöksdagar i skola och på dagis.

* Jag är digital strateg men jag brinner för hållbarhet. Därför tar jag aldrig uppdrag som stå i motsats till detta, t ex vapen, tobak eller tveksam energi. Men jag älskar tech och därför har jag en blogg - holocentech.com - där jag skriver om teknologi som kommer att rädda världen.

Utifrån min värdegrund sätter jag min prislista och det inkluderar även mina pro bono-uppdrag. Som egen känns det viktigt att kunna få hjälpa företag eller organisationer som kanske inte alltid har pengarna till det.

/Cecilia Hjertzell

 

Det bästa med att köra eget är att man kan bestämma och styra över sin egen tid. Målet för mig är att kunna vara ledig länge under sommaren och även under jul-, sport- och påsklov. Första långledigheten märkte jag dock att om man är ledig så kommer det inte in några pengar på kontot. Det märktes hur dyrt det var att ta ledigt. Nu försöker jag planera så att jag lägger sommarsemestern över två faktureringsperioder så att pengar kommer in alla månader.
/Marie Norman

Jag hade ett uppdrag under ett år som avslutades med att de sex sista månaderna var extremt intensiva med mycket jobb och övertid. När produktionssättningen var klar, och uppdraget avslutades tog jag tillfället i akt att vara ledig i åtta veckor. Det var helt fantastiskt att få vara ledig i vardagen och ta hand om sig själv och bara göra saker som jag mådde bra av. Det kunde vara handla, ta promenader, ta hand om mina barn, städa, äta lunch eller fika med kompisar i lugn och ro. Det var fullt möjligt att göra detta och ändå ta ut lön eftersom jag jobbat så mycket övertid innan.

/Rosmarie Östlund

 

Checklista: 8 tips för hur du skapar förutsättningar att styra över din egen tid

o     Bygg upp en ekonomisk buffert. Den ger dig frihet den dagen du behöver extra ledigt, blir sjuk eller står utan uppdrag för en period.

o     Gör en plan för ditt pensionssparande från start. Prata gärna med en bank- eller försäkringsrådgivare för att sätta upp en pensionslösning som anpassas efter bolagets tillväxt.

o     Glöm inte bort att din sjuklönegrundande inkomst baseras på din lön, så sätt en rimlig lön utifrån ditt företags ekonomiska förutsättningar. 

o     Planera in tid för sådant som är viktigt för dig men som är lätt att glömma bort, tex lediga dagar med din familj, tid för träning, nöjesresor och andra aktiviteter.  

o     Definiera din tillgänglighet för både dig själv och dina uppdragsgivare. Var tydlig med när du är ledig eller när du jobbar avvikande tider, tex börjar sent/går tidigt.

o     Fördela din tid mellan olika typer av uppdrag, tex att du viker en eller ett par dagar i veckan åt mer utvecklande projekt eller pro bono-uppdrag, och övrig tid till mer inkomstbringande uppdrag.

o     Var mån om din egen, och andras, tid – gå inte på intervjuer för uppdrag som du vet att du inte vill ha eller som inte matchar din profil.

o     Se över dina fasta kostnader inför att du startar bolag. Se om det är något du kan dra ner på eller sälja för att minska den ekonomiska pressen i början innan uppdragen kommit in.

 

NOX CONSULTING SUMMERAR & REKOMMENDERAR:

Frihetskänslan när man kör eget är som att ställa ifrån sig en tung ryggsäck efter en lång vandring. Man slipper anpassa sig efter internpolitik och får kontroll över sin egen tid och sina egna pengar. Men för att kunna njuta fullt ut av den friheten behöver man ha ekonomisk trygghet. Som egenföretagare måste man hantera intäkterna i bolaget på ett klokt sätt: ta ut en rimlig lön och lägga undan överskottet så att man kan ta ut lön även de månader man inte debiterar.

Konsulterna i NOX-nätverket upplever att de har lika stor, eller större, trygghet än de hade som anställda. Det har de åstadkommit genom att ha kontroll över sitt företags ekonomi och ha ett långsiktigt förhållningssätt.