Kapitel 5 Gör det du är bäst på – och ta hjälp med annat!

”Ofta jobbar folk hårt på fel sak. Att jobba på rätt sak är antagligen viktigare än att jobba hårt.” Caterina Fake, medgrundare av Flickr

En av de största fällorna som entreprenör är att man tänker att man ska göra allt själv. Visst liknar livet som egenkonsult ofta en ”one-mans-show” - men att själv sköta sina uppdrag och samtidigt hantera allt från försäljning och marknadsföring till fakturering, bokföring och redovisning kan innebära en onödig påfrestning och slitning på företagarlivet.

Vissa älskar att göra allt själva och ha den totala kontrollen. Men för andra är det en ständig källa till stress och osäkerhet att sköta uppgifter som man inte riktigt känner sig bekväm med eller har full koll på. Det viktigaste rådet är därför att rannsaka sig själv – fundera över vad du gör bäst och om det finns uppgifter som det är bättre att du lägger ut på andra för att få mer tid över till att lösa dina uppdrag och utveckla företaget.

Genom att värdera din egen tid och ta hjälp med sådana uppgifter som du inte brinner för, eller uppgifter som det tar lång tid att lära sig, skapar du mer arbetsglädje och du slipper energikrävande tidstjuvar. 

Bokföring och redovisning är de vanligaste områden där konsulterna i NOX-nätverket tar in extern hjälp. En del för att vara 100% säkra på att bokföringen blir rätt, andra för att de inser att de tjänar mer på att leja ut bokföringen till bokföringsfirmor som sysslar med detta dagligen, och istället kunna fokusera sin egen tid på att dra in och leverera i kunduppdrag.

Jag startade ett nytt bolag för fyra år sedan. Min kompetens är konsulting och marknadsföring av mina tjänster - inte att sköta ett bolags ekonomi. Jag har dålig kunskap om bokföring och hur skatter och inkomster kan optimeras. Och jag skulle säkert bli frustrerad av att försöka lösa det och antagligen inte göra ett bra jobb. Därför skaffade jag mig snabbt en bokföringsfirma som hjälpte mig att starta bolaget, som bokför, ger tips och gör årsredovisningen. Rätt kvinna på rätt plats!

/ Susanne Grenert

När vi insåg att det företag vi köpt höll på att gå under ekonomiskt ville vi spara på alla kostnader som gick. Därför drog vi in på redovisningshjälp och årsbokslut, jag som i grunden är redovisningsekonom tänkte att jag skulle kunna fixa det själv.

Samtidigt hade jag startat en egen konsultfirma där jag hyrde ut mig själv som projektledare, men nu var jag tvungen att lägga två dagar i veckan på bokföring och ekonomi utan lön. Förutom att jag vantrivdes med uppgiften så tog det mycket mer tid än jag tänkt. Efter ett par månader slog det mig att jag kunde hyra ut mig själv till högre timpeng för att jobba med arbetsuppgifter jag brann för, än vad det kostade att köpa in hjälp med bokföringstjänster som jag vantrivdes med. Lösningen blev att vi hyrde in en bokföringsfirma som gör jobbet mycket snabbare och effektivare än jag någonsin vill eller kan. Och jag är gladare! /Kaarina Kranz

När vi för tolv år sen startade vår egen konsultverksamhet bestämde jag mig för att sköta bokföringen själv. I en välsorterad pappershandel införskaffade jag en gammaldags kassabok med liggande kontoplan. Bokföringen fördes med bläck och allt såg riktigt vackert ut. När året var slut och det var dags för första årets bokslut började problemen… Mina vackra siffror försvann i ett hav av lösa notisar, räknemaskinsremsor och kollegieblocksark. Efter ett oräkneligt antal timmar fick jag till slut ihop allting på ett – förmodligen – korrekt sätt. Den uträknade kostnaden för bokföringsarbetet; förlorad arbetstid, ökad stress och försämrat familjeliv, gjorde att vi efter detta första år kontrakterade en bokföringsbyrå. Den har vi haft sedan dess!

/Sverre Sverredal

Genom att tidigt ta hjälp med bokföringen kan man som företagare vara säker på att det blir rätt från början: du slipper misstag som kan vara dyra och tidskrävande att rätta till i efterhand och du kan vara säker på att de som sköter ekonomin alltid har koll på aktuella regler och lagar.

Som nybliven företagare kommer man också att stöta på många gråzoner: möjliga avdrag, inköp som kan tas på företaget osv. Genom att arbeta med auktoriserade konsulter får du hjälp och stöd att göra rätt – de är vana vid småföretagare som behöver hjälp för att inte blanda ihop företagets ekonomi med den privata ekonomin.

Det är också viktigt att komma ihåg att man som egenföretagare är mer sårbar vid sjukdomar och olyckor, och att det därför är viktigt att också se över – och investera i – såväl företagsförsäkringar och pensionsförsäkringar som sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Även här kan du välja att själv göra en analys av ditt försäkringsbehov eller att anlita försäkringsmäklare som hjälper till att ta fram förslag anpassade för dig och din verksamhet.  

Vi bestämde tidigt att vi skulle säkerställa trygghet vid sjukdom och anlitade en oberoende försäkringsmäklare som la upp en bra plan och ett relevant skydd för oss. Vi valde både att ha kostnadstäckning av lön vid långtidssjukskrivning genom sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring som säkerställer att man snabbt kommer till specialistvård i händelse av sjukdom eller skada. Sjukvårdsförsäkringen har vi haft glädje av många gånger. Att snabbt komma till rätt vård när vi behövt, har varit ovärderligt både för oss som privatpersoner och för företaget, då vi på detta sätt minskat sjukfrånvaron.

/Pernilla Ramslöv

Som person är jag väldigt mån om att göra rätt för mig. Jag vill betala mina räkningar i tid, inte göra avdrag för otillåtna saker och ändå ta del av det som jag har rätt till. När jag startade mitt bolag skötte jag ekonomin själv. Jag har jobbat med ekonomi i många år och tänkte ”hur svårt kan det vara?”. Men det handlar inte alltid om att det är svårt. Det kan också handla om tid och kunskap om detaljerna som verkligen gör skillnad för din privata ekonomi.

Mitt allra första uppdrag tog väldigt mycket tid, vilket innebar att jag la mycket annat åt sidan, bland annat bokföringen. Det gjorde att allt kändes mycket svårare än vad det kanske egentligen var och det blev ett dåligt samvete. Under en period gjorde jag bara det som var absolut nödvändigt som momsredovisningen, så när jag väl bestämde mig för att ta hjälp var det svårt att hitta någon som ville ta sig an företagets ekonomi då det låg saker ogjorda långt bak i tiden.

Efter att ha fått rätt hjälp känner jag mig både trygg i att jag får information om när jag ska göra saker, och på vilket sätt. Det har lett till att jag kan lägga mer tid på att utveckla min roll som kravanalytiker!

/Cecilia Centerlind

Jag tycker att man ska se upp med oseriösa rådgivare som lovar smarta avdrag och har massor av tips för att sänka företagets skatt. Som egenföretagare vill jag såklart få ut så mycket som möjligt utan att betala skatt MEN samtidigt vill jag göra rätt för mig! Mitt beslut är att betala mitt företags skatt utan att egentligen utnyttja några smarta råd från ”marknadsaktörerna” och sedan utnyttja den fullt lagliga rätten till aktieutdelning från mitt företags avkastning/vinst. I det långa loppet är jag säker på att man vinner på att göra rätt för sej ur ett skattemässigt perspektiv. Det finns sådana möjligheter och fördelar med att driva eget i Sverige att man inte behöver mygla med skatten eller utnyttja avdrag som ligger i gråzonen!

/Jan Gröning

Det är väldigt viktigt är att du inte blandar ihop din privata ekonomi med företagets. Det är frestande för många nyblivna företagare att ta kostnader genom företaget som Skatteverket ser som privata. Många gånger genom att man själv tolkar reglerna utan att kunna dem ordentligt. En byrå vet vad som gäller och hjälper dig att göra rätt från början!

/Pekka Sihvo

 

Checklista: 6 tips för dig som vill fokusera på det du kan bäst

o     Börja med att gå igenom företagets behov och mappa upp mot dina styrkor och svagheter: då blir det tydligt hur du optimerar du din tid bäst och vilka uppgifter det är mest lönsamt att du lägger ut på andra.

o     Hitta samarbetspartners som du är trygg med. Om du behöver en redovisningsbyrå så fråga runt bland andra egenföretagare vilka de anlitar och om de är nöjda. Träffa gärna flera byråer innan du bestämmer dig.

o     Om du köper in tjänster – se till att göra det på dina villkor och efter dina förutsättningar. Tex kanske det passar dig att anlita en bokföringsbyrå som hjälper dig att sätta upp strukturer för bokföring och revision, och så sköter du den löpande bokföringen själv – eller så köper du in hjälp med allt.

o     Glöm inte bort ditt försäkringsskydd – se över det själv eller ta hjälp av t.ex. en oberoende försäkringsmäklare. Bara vetskapen om att du har trygghet vid tex sjukdom och pension, gör det lättare att fokusera och komma framåt.

o      Konkurrensutsätt dina samarbetspartners. Varje eller vartannat år kan det vara läge att göra en prisjämförelse med andra byråer/konsulter för att säkerställa att du inte betalar för mycket. 

o     Anlita professionella byråer så att du kan känna dig 100% säker på att du gör rätt för dig och undviker gråzoner när det kommer till ekonomin. 

 

NOX CONSULTING SUMMERAR & REKOMMENDERAR:

Att vara entreprenör innebär att man måste kunna hantera flera olika roller samtidigt. Förutom att vara en grym IT-konsult är det viktigt att man har koll på helheten och den planering, koordinering och administration som företagande innebär - annars kommer företagsresan att bli tuff! Redan när du börjar planera din verksamhet bör du tänka igenom vilka olika kompetenser som behövs för att driva företaget, och vilka av dessa du klarar själv och vilka du behöver ta in hjälp med. Genom att tänka långsiktigt från början och ha en plan för såväl löpande ekonomiadministration som försäkringar och pensionssprande, gör du dig själv en stor tjänst i framtiden - och i nuet. Du slipper oro för framtiden, kan sova gott om nätterna och får istället tid att fokusera på dina konsultuppdrag och utvecklingen av ditt företag!