Inledning

Allt fler svenskar väljer att hoppa av sina fasta anställningar och istället att starta egna konsultbolag. Tack vare digitaliseringen kan många arbetsuppgifter utföras nästan var och när som helst idag, vilket skapar en stor frihet - så det är inte särskilt konstigt att fler och fler får smak för konsultlivet där man själv får bestämma sina arbetstider, sin arbetsplats och sina uppdrag.  

Vi på NOX Consulting ser detta som en del av The Gig Economy och vi gläds åt att denna trend växer extra snabbt inom just vår bransch, IT-sektorn. Vi är övertygade om att en mer flexibel arbetsmarknad har många fördelar för både arbetsgivare och konsulter i vår bransch.

Som konsult får man mer kontroll över sitt liv och en större flexibilitet kring hur, när och var man arbetar – samtidigt som man kan tjäna bra med pengar. Som arbetsgivare får man å andra sidan tillgång till specialistkompetens och resurser vid exakt de tillfällen företaget behöver.

Och dessutom får företagen tillgång en mycket dedikerad konsultresurs: i en undersökning bland konsulterna i vårt nätverk uppgav 73% att de presterar bättre som konsult än som anställd!

I USA är The Gig Economy redan ett faktum, och enligt USAs beräknas varannan amerikan arbeta på frilansbasis år 2020. När vi i Sverige kommit dit vet jag inte. Men en sak vet jag: The Gig Economy kommer att ha stor påverkan på den svenska arbetsmarknaden och i grunden förändra både hur vi ser på arbete – och hur arbete utförs.

Med den här boken vill vi på NOX Consulting hjälpa nyblivna konsulter och entreprenörer att navigera rätt i The Gig Economy. Oavsett om du redan gjort dina första gig som konsult eller om du är mitt i en beslutsprocess om du ska stanna kvar som anställd eller starta eget så vill vi bidra med råd och verktyg på vägen. Därför har vi samlat ihop hundratals lärdomar från de verkliga experterna, konsulterna i vårt nätverk, som hjälper dig att ta dina första steg som självständig konsult.

Trevlig läsning och lycka till!

/Pernilla Ramslöv, VD NOX Consulting