Kapitel 2: Sätt rätt mål! Om konsten att komma igång

”Om du arbetar med saker du gillar och brinner för, så måste du inte ha en stor plan för hur allt ska bli i slutändan.”

- Mark Zuckerberg, grundare av Facebook

Att starta en verksamhet utan att veta vad man vill med den är sällan en framgångsfaktor. Men att sätta långsiktiga mål för sitt företag är ofta en utmaning när man är i uppstartsfasen och inte riktigt vet vad som väntar.

Det viktigaste är att du bottnar i vad du vill ha ut av din verksamhet. Börja med att formulera vad du vill uppnå - och hur lång tid och hur mycket arbete du är beredd att investera för att nå dit. Bara genom att skriva ner det har du kommit en bra bit på väg i din målformulering.

Det är också nyttigt att fundera över ditt förhållningssätt till mål och vad som motiverar dig: triggas du av häftiga och långsiktiga målsättningar som i det korta perspektivet kan verka ”omöjliga” att nå? Eller drivs du av att vinna kortsiktiga mindre segrar och kontinuerligt bocka av framgångar?

Sätt dina mål så att de matchar din personlighetstyp: om utmaningen lockar dig, så sätt ett mål som du faktiskt inte vet hur du ska uppnå - det kan få dig ur din komfortzon, sätta igång nya tankebanor och leda till nya framgångar.

Känns den typen av målsättning orimligt för dig? Då kanske du istället ska fokusera på att gräva där du står. Sätt mål som är framåtsträvande men rimliga – som du vet ungefär hur du kan uppnå, men som självklart ändå kräver att du jobbar på och använder din driftighet!

Sätt mål som utmanar och utvecklar dig! Att öka sin försäljning med 5 % i nästkommande års budget är inte ett mål utan en prognos. Att däremot bestämma sig för att öka sin försäljning med 20 % eller 40 % är ett mål, och innebär antagligen att du måste hitta nya marknader, komma på ett bättre sätt att jobba eller något annat som verkligen utvecklar verksamheten.

- Robert Varttinen

Vi läser dagligen om innovativa företag med smarta idéer som vuxit sig stora. Mitt råd är dock att glömma det till en början. Det är mycket lättare att börja sitt företagande med att gräva där man står och sälja det man redan kan, brinner för och kan tjäna pengar på från dag ett. De flesta företag går runt på idéer som inte är unika eller särskilt märkvärdiga. De går bra därför att ägarna har blivit skickliga på att göra ett bra jobb, skaffat en mängd kunder och utvecklat företagets erbjudande med tiden. Hemligheten för de flesta ligger inte i idén utan tiden och den samlade energi de lägger på företaget.

- Pekka Sihvo

När vi startade NOX hade vi en spelidé om vad vi skulle göra, men inga egentliga mål för verksamheten. Det var otroligt skönt att få anpassa verksamheten efter hur kunder och konsulter reagerade på budskapet utan att sätta massa krav på oss själva under första tiden. Efter ungefär ett år hade vi blivit trygga med affärsmodellen och bolagets värderingar kunde börja sätta mål. Då var det roligt att spänna bågen och utmana oss själva.

- Pernilla Ramslöv

Sätt tydliga mål, styr mot målen, och håll kursen! Visst går det att göra avsteg från den satta kursen - men då ska det vara ett medvetet val. Jag talar av egen erfarenhet, jag har varit en mästare på att omfamna nya tankar och idéer, glömma bort vart jag var på väg och undra varför jag aldrig kom fram… 

- Magnus Petersson

Flera konsulter i NOX-nätverket berättar att det svåraste med mål inte är att sätta dem, utan att följa dem. Entreprenörer är ofta idérika och många hoppar snabbt på nya idéer som inte alltid driver mot det långsiktiga målet. Ett sätt att undvika detta är att hålla målet levande: genom att alltid utgå från ditt mål kan du styra dina idéer mot hur du ska uppnå målet istället för att börja på något helt nytt.

Det är också viktigt att följa upp dina mål regelbundet. Det klassiska talesättet ”det som blir mätt, blir gjort” fungerar, även om du bara rapporterar till dig själv!  

Att sätta mål för din nya verksamhet är också en viktig reality-check. Finns det en efterfrågan på dina tjänster eller din produkt? Hur lång tid är du beredd att lägga ner innan du kan ta ut lön eller gå med vinst?

Passa också på att tänka igenom vad som händer om du inte når dina mål. Finns det andra typer av uppdrag du kan göra på deltid för att få in pengar och inte ge upp din dröm? Har du gamla arbetsgivare eller kontakter som kan hjälpa dig med uppdrag?

Jag har jobbat som IT-konsult i över 30 år och som egen företagare i 25 år. Det har varit både inspirerande och lönsamt. För några år sedan började jag fundera över att utöka verksamheten med andra ”roligare” uppdrag som skulle kunna ge möjligheter och inspiration till fler människor. Så jag startade upp en verksamhet kring lycka och lyckoforskning på deltid. Det var verkligen inspirerande med alla nya idéer och kontakter, men tyvärr uteblev inkomsterna. I det läget var det mycket bra att ha kvar mitt konsultuppdrag medan jag provade nya vägar.

- Susanne Grenert

Jag var under en period väldigt fascinerad av e-handel och hade tankar på att starta en webbshop för förbrukningsartiklar av olika slag. Men efter att ha undersökt konkurrensen och gjort ett antal business-case förstod jag att det skulle krävas mycket stora volymer och ta många, många år att uppnå detta. Den tiden och pengarna var jag inte beredd att investera.

- Linda Widén

Vi var fyra olika individer med olika kompetenser och bakgrund som startade ett produktbolag. Blandningen av kompetenser var perfekt och idén briljant. VD:n som var den drivande parten garanterade ett minimi-resultat efter ett år i form av en lägstalön – annars ”lovade” han att betala lönen ur egen ficka. Det lät ju tryggt tyckte vi andra och därför gjorde vi ingen plan för dåliga resultat och vi skrev heller aldrig några papper – istället satte vi igång och jobbade dygnet runt. Två år senare hade vi en sjättedel av lägstalönen, utdragna diskussioner, rikligt med konflikter och vi spenderade vår energi på helt fel saker.
Om vi hade ägnat lite tid till att göra en plan även för sämre resultat, satt gränser för vårt engagemang och haft en plan för oförutsedda situationer, så hade vi sparat många tråkiga stunder och mycket mental ohälsa. Kanske hade vissa av oss lagt av långt tidigare. Kanske hade vi lyckats med hela projektet…

- Magnus Petersson

 

Att sätta mål handlar mycket om att hitta en balans mellan sina egna visioner och den efterfrågan och de förutsättningar som finns i den bransch man verkar i. Att göra marknadsundersökningar och ta reda på vad ens potentiella kunder har för behov och utmaningar är därför alltid en god idé när man startar sitt företag eller drar igång ett nytt stort projekt. Men som entreprenör är det du själv som måste tolka informationen du får in och välja vad du gör av dina nya insikter. Målen och besluten är dina. 

Sommaren 2011 kom jag på att marknaden behövde ett ärendehanteringsverktyg med fokus på användbarhet. Jag la nästan två års utveckling av systemet innan jag började presentera verktyget med de första potentiella kunderna. När jag väl började diskutera med kunderna fick jag bra återkoppling på vad de behövde ha: vissa saker som jag utvecklat var onödiga och vissa andra viktiga funktioner saknades. Då insåg jag att det hade det varit effektivare att ta fram en grundläggande demo och börjat diskutera med potentiella kunder innan jag började utveckla, då hade jag fått tidig återkoppling och kunde fokusera utvecklingen på det som kunden verkligen ville ha och sparat tid, energi och pengar.

- Niklas Johansson

Vi är just nu mitt i ett utvecklingsarbete som tids- och kostnadsmässigt överskridit alla ramar. Det är en ny produkt och det finns en rad frågor som måste hanteras i utvecklingsarbetet; konstruktionen, materialval, design, instruktioner, förpackning etc. Det har tagit tid och kraft och vi har emellanåt tvivlat på hela projektet: Tänker vi rätt? Är funktionen innovativ? Finns det en marknad? För att komma vidare har vi stämt av med andra personer som vi har förtroende för. Det är kreativa personer i vårt nätverk som ofta själva är entreprenörer och som gett oss många goda råd. Men vi har stundvis lyssnat för mycket på dem. Många råd har inneburit ”ett halvt steg tillbaka” och ofta ökat komplexiteten på produkten och gjort utvecklingsprocessen dyrare. Vi borde ha varit mer restriktiva och bättre på att sortera mellan alla goda råd. Det är trots allt vi som känner vår produkt bäst. Vår läxa är att hålla fokus och tro på oss själva.

- Gunilla Storhagen

 

Checklista: 9 tips för hur du sätter rätt mål för ditt företag

  • Formulera dina mål. Men gör det inte för omständligt, inledningsvis räcker det med några rader om vad du vill uppnå.
  • Välj mål som matchar din personlighetstyp och som motiverar dig, oavsett om det är ett häftigt ”ouppnåeligt” mål eller mer realistiska målsättningar.  
  • Vet du med dig att du lätt tappar fokus? Bestäm dig då för att främst styra ditt bolag utifrån dina långsiktiga mål och inte nya spännande idéer för att inte komma på avvägar och tappa tid, kraft och pengar på onödiga projekt.
  • Gör ett worst-case-scenario och en handlingsplan: vad gör du om du inte når målen och hur ska du hantera tuffa ekonomiska situationer. Att i förhand ha tänkt igenom olika tråkiga situationer ger dig en ovärderlig insikt.
  • Gör en plan för hur du ska följa upp dina mål: hur mäter du dem och hur ofta ska du checka av dem.
  • Om du startar ett företag tillsammans med andra: kom överens om vad som gäller för olika scenarier och reglera detta i ett avtal, exempelvis ett aktieägaravtal för att minimera konflikter och slitningar.
  • Hitta din egen nisch där konkurrensen inte är stenhård och inriktad på lägsta pris. Försök hitta en del av marknaden där ditt erbjudande är mer unikt – då kan ditt företag utvecklas i lagom tempo och växa samtidigt som det är lönsamt.
  • Dela upp ditt företagande i två delar: uppdrag du tycker är roligt/intressant och som du tror att du kan tjäna pengar på och uppdrag du tycker är roligt/intressant men som du kanske inte kan tjäna pengar på – se till att utföra en mix av dessa för att inte känna oro för din ekonomi.
  • Om man ska ta fram en ny tjänst eller produkt är det bra att så tidigt som möjligt få återkoppling från marknaden. Då kan man i ett tidigt skede se till att man inte lägger energi på att utveckla saker som inte bidrar med så stort värde för kunden.
  • Lyssna på andra, men släpp aldrig fokus från din egen grundläggande idé. Det är du som är entreprenören.

NOX CONSULTING SUMMERAR & REKOMMENDERAR:

Den viktigaste vinsten med att sätta mål är att det tvingar dig att tänka igenom vad du är ute efter och vad du vill göra med din verksamhet.

Vi rekommenderar att du stannar upp en gång i halvåret och tittar på dina mål: Går det som du tänkt dig? Behöver något revideras - antingen i målen eller hur du arbetar?

På det sättet styr du ditt företag mot dina visioner, utan att det tar för mycket kraft och fokus från det löpande arbetet, och du blir en vinnare på både kort och lång sikt.