Kapitel 6 Hitta någon att dela dina motgångar och framgångar med!

 

”Umgås med människor som är bättre än dig. Välj ut kollegor vars beteende är bättre än ditt och du kommer att röra dig i den riktningen.”
Warren Buffett

Livet som egenföretagare kan ibland kännas som en oändlig berg-och-dalbana. Ena dagen är man på topp, nästa dag är det fritt fall och pirr i magen och andra dagar spenderar man med att mödosamt klättra uppåt.

Oavsett var i karusellen man finner sig, behöver man som egenföretagare ett bollplank. Någon eller några nära personer som man kan anförtro sig åt, och dela såväl motgångar som medgångar med.

Många av företagarna i NOX-nätverket vittnar om vinsterna med att hitta en person att utbyta kunskap, erfarenhet och strategier med – men hur och var man hittar denna person skiljer sig åt bland konsulterna. En del väljer ett stöd inom familjen, andra skaffar en affärspartner eller en styrelse och några satsar en mentor eller en ”kollega” i liknande situation. Gemensamt för alla är att man väljer att vara öppen och involvera fler i sitt företagande, både för att få stöd och nya perspektiv när det behövs, men också för att ha någon att fira med när det går riktigt bra!

Att starta och driva en egen verksamhet är ett åtagande som ofta spiller över på flera delar av livet, inte bara arbetet. Genom att från början involvera de allra närmaste personerna i ditt liv, som t ex din partner, får du inte bara ett nära bollplank, du skapar även en gemensam grund och relation till företaget. Det gör förhoppningsvis att du i arbetsintensiva perioder möts av förståelse och pepp, istället för suckar för att du behöver lägga tid på företaget.

I de bolag jag startat har min hustru alltid varit delaktig, som ägare, styrelseledamot och/eller ordförande. Tack vare hennes delaktighet, engagemang och insikt har vi tillsammans kunnat hantera många påfrestande situationer, gemensamt avgöra satsningar och tillsammans delat glädje och goda resultat!
/Magnus Petersson

När du driver din verksamhet kan det också hända att du behöver råd och stöd från någon klok person utanför din familj eller vänkrets. Någon som kan se på verksamheten och din insats med med nyktra ögon och som kan ge professionella råd kopplat till din bransch eller din tillväxtfas.

Om du har någon person i ditt nätverk som du ser upp till och som du gillar att diskutera med – fråga om hon eller han kan tänka sig att vara din mentor. Det kan kännas jobbigt, pinsamt eller kanske krävande att ställa en sådan fråga, men försök att bortse från det och tänk på att de allra flesta som blir tillfrågade blir positivt överraskade, smickrade och gärna vill ställa upp! Dessutom genererar ett mentorskap oftast nya insikter och lärdomar för både mentorn och adepten.

Ett annat mer formellt sätt att knyta bra personer till ditt företag är att erbjuda dem en styrelseplats i bolaget. Se bara till att ni är på samma våglängd vad gäller ersättning och förväntningar i rollen som exempelvis styrelseledamot.  

När jag och min dåvarande man startade vårt första bolag bad vi en klok och trevlig IT-konsult att han skulle vara styrelseledamot i vårt bolag. Vi träffade honom sedan regelbundet på trevliga och nyttiga styrelseluncher. På dessa luncher pratade vi både ekonomi, utbildning och uppdrag. Detta var en chans för oss inom bolaget att ställa oss på en höjd och se de stora linjerna. Vår styrelseledamot gav oss alltid kloka råd. Han ville sedan ha arvode i form av att bolaget betalade pengar till goda ändamål såsom Röda korset och att plantera träd i Afrika.

/Susanne Grenert

 Mitt bästa råd är att skaffa dig ett oberoende nätverk utanför familjen och företaget för att få framgång som företagare. När du är anställd har du dina arbetskamrater och för många räcker det som nätverk. Men som företagare är det annorlunda: även om du har anställda är det inte samma sak som att ha kollegor, eftersom de är dina anställda och det är du som betalar deras lön. Jag skulle inte förlita mig enbart på mina anställda som mitt nätverk – för mig har det varit avgörande att ha ett nätverk utanför företaget som jag kunnat bolla med.
/ Ylva Johansson

Inom GIG Economy är den stora majoriteten egenföretagare, utan en affärspartner eller anställda. För många blir ens kunder och uppdragsgivare därför ofta ens närmaste kollegor som tillför glädje och nätverk i vardagen, men som det av naturliga skäl är svårt att bolla företagsspecifika frågor med. Därför kan man behöva söka efter ”företags-kollegor” på annat håll. Genom att hitta någon person i liknande situation som en själv får man ett bra bollplan för att diskutera såväl stora som små saker som rör företagandet.

Som egenföretagare har jag kontakt med två andra egenföretagare och vi träffas kontinuerligt för att stödja varandra och prata om allt från praktiska tips till långsiktiga frågor. Den första gången jag stod utan uppdrag som egenföretagare blev en känslomässigt tuff period för mig. Att prata med mina två ”kollegor” om hur de hanterade perioder utan uppdrag, samt vilka strategier de har i samband med att ens uppdrag tar slut, har hjälpt mig mycket. Genom att ha kontinuerlig kontakt blev det enklare att ta upp min oro. Dessutom ger dessa kollegor mig chansen att få fira, att få vara stolt och att få chansen att berätta när någonting går riktigt bra!
/Agneta Kjellström

Tillhör du den delen av företagare som gått ett steg längre från konsultverksamheten och driver en startup-verksamhet? Då kan det vara ännu viktigare att vidga sin cirkel och ta hjälp av fler. Chanserna att lyckas med en startup ökar om man är fler som delar på arbetet och som driver företaget framåt, samtidigt som fler personer bidrar med en större palett av kunskap. Vill man dessutom ta in investerare, så ökar chansen om det är flera som driver företaget ihop då verksamheten har större chans att klara sig om något skulle hända med en av de drivande i bolaget.

Sommaren 2011 kom jag på att marknaden behövde ett ärendehanteringsverktyg med fokus på användbarhet. Jag gjorde precis allt själv: utvecklade, satte upp systemlösningar, försökte ragga potentiella kunder, paketera och presentera affärsidén för investerare, mm. Samtidigt var jag i princip fullbelagd med uppdrag. Det var inte hållbart och min lärdom var att jag skulle ha sett till att vi var fler i teamet:  

·      Det är självklart svårt att ha kompetensen för allt som ska göras, både jobba med teknik, sälj och affärsmässiga frågor.

·      Man måste se till att ha en dräglig arbetsmängd. Även om den kanske alltid är mer än 40h/veckan i början så är det bra med en arbetsfördelning för att hålla mängden nere så man orkar på lång sikt.

·      Jag träffade ett par investerare som sa att de inte är intresserade av att investera om jag inte har en partner. Det var inte för att det inte gillade mig som person, de ansåg att det är för stor risk om det endast är en person som framgången hänger på.

/Niklas Johansson

 

Checklista: 5 tips för dig som vill ha ett bollplank till bolaget

o     Börja med att definiera vilket/vilka olika typer av bollplank du behöver – kanske mår både du och din verksamhet bra av ett par olika typer av bollplank:

o   Har du någon partner, nära vän eller familjemedlem som du vill involvera mer i bolaget? 

o   Behöver du en ”kollega” i liknande situation för att diskutera utmaningar som företagare?

o   Vill du ha en mentor som gjort en liknande resa, och som kan se på ditt företagande med lite mer perspektiv?

o     Gå igenom dina nätverk, välj ut de du vill involvera och ställ frågan till dem. Var tydlig, både med dig själv och med den du frågar, om hur du önskar att samarbetet ska se ut.

o     Planera in tid för avstämningar. Genom att planera in regelbundna tider för att ses eller höras och diskutera så blir det av + att det blir lättare att höra av sig de gånger man snabbt behöver hjälp och råd.

o     Förbered dig! Tänk igenom vilka frågor du vill ta upp inför era avstämningar, och våga ta upp frågor som känns svåra och där du är osäker!

o     Ge återkoppling! Glöm inte att berätta för ditt bollplank hur det har gått med de frågor ni diskuterat, oavsett resultat – det är så ni tillsammans lär er vad som funkar och inte! 

 

NOX CONSULTING SUMMERAR & REKOMMENDERAR:

Att vara egenföretagare kan stundtals vara ensamt. Men det ska aldrig kännas ensamt. Nätverk är en av våra grundvärderingar på NOX Consulting, och det innebär att vi tror på att dela kunskap och erfarenheter mellan personer och företag – och att det är genom att arbeta tillsammans som vi skapar magi.

Vi månar därför om att alla våra konsulter ska ha någon att bolla sina frågor med, och försöker bidra till att våra konsulter nätverkar med varandra genom olika aktiviteter som frukostar, kvällskurser, konferensresor mm. För vi vet ju att företagande blir så mycket lättare och roligare om man har någon att dela sina motgångar och framgångar med!