KAPITEL 10: Få mer jobb – genvägar för att bli uppskattad som konsult

”Dina mest missnöjda kunder är den bästa källan för lärande.”
Bill Gates

Att vara konsult är en konstart i sig, något vi ständigt kan utveckla och bli bättre på. Att vara en uppskattad konsult handlar om mer än kompetens och problemlösning. Det kan handla om ens bemötande och beteende, men också om ens förmåga till förståelse och förmåga att inge trygghet.

Exakt vad som gör en till en riktigt bra konsult kan med andra ord vara svårt att identifiera. Men även om det inte finns någon komplett manual har vi samlat ihop några goda råd från NOX-nätverket som hjälper dig att öka din ”konsultmässighet” och som gör livet som konsult roligare och mer utvecklande. Ess att dra fram ur rockärmen som gör att du blir extra uppskattad – och som kan leda till att du får fler uppdrag framöver!

Ofta finns det någon surdeg i projektet som ingen vill ta tag i. Knip åt dig surdegen och gå till botten med problemet. Du kommer bli belönad med tacksamhet och personer kommer att tycka att du är handlingskraftig. Dessutom kommer du få kunskaper som kanske ingen annan hos kunden besitter. 

Ett annat tips är att vara flexibel och erbjuda hjälp! Vid möten kan du erbjuda dig att ta mötesanteckningar och vid behov kan du göra summeringar på whiteboard. Om någon har mycket att göra, fråga om du kan vara behjälplig.

/Katarina Listrup

Många tror att uppdraget som konsult bara handlar om att leverera lösningar och står beredda att hugga i med en gång. Men många framgångsrika konsulter vittnar om att man vinner mycket på att ta ett steg tillbaka och analysera situationen en gång extra innan man sätter igång. Ta därför för vana att formulera uppdraget eller kundens utmaning för dig själv, med dina egna ord och testa av de på din uppdragsgivare innan du drar igång. Ofta upptäcker man små avvikelser i hur man ser på situationen. Lyft upp och prata om dessa skillnader, det kan vara avgörande för projektets framgång.

Många kunder tar in konsulter just för att de vill ha nya perspektiv på sin egen situation och sina utmaningar. Var därför inte rädd för att ifrågasätta på ett ödmjukt sätt. Ditt konsultperspektiv och dina erfarenheter från andra branscher och projekt kan vara avgörande för kundens framgång.

Ett annat tips är prata – och företrädesvis lyssna – på de personer som du ska arbeta tillsammans med. Var lyhörd för vad de upplever som utmaningar, och fundera över hur det kan vändas till styrkor i ditt uppdrag eller i ert gemensamma projekt.

Vi svenskar har lätt att sopa ”gnissel” under mattan: oavsett om det är personer som har svårt att komma överens, funktioner eller tekniska lösningar som inte är tillräckligt bra eller klagomål från kunder. Men ofta finns det mycket att lära och vinna på att våga ta tag i det som gnisslar och lösa situationen en gång för alla.  

Mitt tips är att vårda dina reklamationer. Dina missnöjda kunder kommer bli dina bästa kunder om du lyssnar och hjälper dem. Vi sålde ventilationslösningar till ett stort gymnasium i Tyskland som byggdes om våning för våning i etapper. Vid vår första leverans hade av misstag dysor (munstycken) med fel färg monterats i våra produkter. Detta hade inte uppmärksammats av byggaren som under tidspress hängt upp felaktig ventilation. Kunden var enormt missnöjd. Istället för att skylla på andra, tog vår VD med sig 5000 dysor av rätt färg och åkte ner till Tyskland, väl där klättrar han upp på en stege och byter ut dem en och en.  Självklart fick vi fortsatt förtroende och fick leverera till övriga våningar.

/Kaarina Kranz

För att lyckas i ett projekt är det viktigt att alla känner sig delaktiga och får sin röst hörd. Ett projekt jag var med i handlade om att migrera data från ett system som skulle tas ur drift och ersättas med ett nyutvecklat system. Personer som utvecklat systemet som skulle tas ur drift anlitades för migreringen. Stämningen var till en början dålig eftersom dessa personer såg att deras arbeten skulle försvinna i och med migreringen. För att råda bot på detta bjöds de istället in som “experter” då de satt på mycket värdefull information angående datastrukturerna. Det vände hela projektet eftersom de blev lyssnade på och fick en helt annan status i projektet. I slutändan visade sig deras hjälp vara ovärderlig för designen av det nya systemet.

/Katarina Listrup

Möt varje situation med nyfikenhet! Som entreprenör kommer du att ställas inför såväl nya och utmanande situationer som rutinuppdrag som det känns som att du kan lösa i sömnen. Genom att ha en öppen och nyfiken approach i alla typer av uppdrag: ställa frågor, vara lyhörd, byta perspektiv och ta reda på hur andra har gjort, så kan alla uppdrag bli utvecklande.

En vanlig konsultfälla är att man tänker att man ska ha alla svaren i förväg och att man lutar sig tillbaka och litar på gamla meriter. Fall inte i den fällan, utan våga släppa prestigen och var öppen för att det finns flera sätt att lösa problem på, kanske ska du testa ett nytt den här gången?

Jag hade haft flera framgångsrika uppdrag som workshopledare och alltid följ samma mönster: jag tog reda på så mycket jag kunde i förväg (öppet nyfiken) för att kunna dra mina slutsatser och följde sedan en struktur som väckte deltagarnas egen nyfikenhet under workshopen. Efter ett tag testade jag att dra ner på mina egna slutsatser och genomföra workshoparna med en lösare struktur, då upptäckte jag att det gynnade både min och gruppens nyfikenhet att se andra perspektiv och hitta bättre lösningar.

/Siv Vimala Österlund

I nästan alla konsultuppdrag ingår samarbete med andra människor. Vilket är hisnande härligt när det klickar och man får nya kollegor och vänner – och otroligt frustrerande när man möter personer som man upplever hindrar det man vill åstadkomma. Som i alla möten med människor är det viktigt att man som konsult har en stor portion ödmjukhet. Påminn dig om att alla människor är unika och alla har sina talanger och utmaningar. I arbetslivet ser vi oftast bara en liten del av varje persons liv och det kan finnas många omständigheter som gör att en person upplevs som besvärlig eller strävar emot. Hänfall inte åt klyschan att folk är idioter, ge istället dina medkollegor lite av din tid. Ställ öppna och ödmjuka frågor för att ta reda på bakgrunden, ge en klapp på axeln när det går bra eller en vänlig fråga när något verkar vara på tok. På det sättet kan du överbrygga många låsningar i projekt och agera som ett föredöme som konsult.

När jag studerade på universitetet jobbade jag kvar som IT-ansvarig på min gamla arbetsplats. Det var ett mindre företag och jag hade ensam hand om alla IT-frågor. Min mamma hade varit svårt sjuk under flera år och den sista terminen gick hon bort. Samtidigt hade jag sluttentor. Jag fick då ett samtal till min telefonsvarare om att det var problem med en skrivare och jag måste komma direkt för att fixa det. Det dröjde dock någon vecka innan jag hade möjlighet att göra det, och personen ifråga skällde ut mig rejält när jag väl var på plats. När han senare fick reda på omständigheterna bad han om ursäkt, han hade inte ägnat någon tanke åt att det kunde finnas andra skäl utan tog för givet att jag ignorerade hans behov.

/Siv Vimala Österlund

Det finns många sätt att avsluta ett uppdrag som konsult. Ibland firar man rejält med fika eller en AW tillsammans med sin uppdragsgivare och kollegor. Ibland är en slutfaktura och ett trevligt hej då-mejl det som orkar eller hinns med. Oavsett är det viktigt att avsluta ett uppdrag snyggt! Se till att all dokumentation är i sin ordning och att du lämnat ifrån dig allt du lovat och lånat (nycklar, passerkort, teknik, dokument, osv). Säkerställ att alla som behöver har dina kontaktuppgifter för framtiden – och säg ett personligt hej då och tack till alla som du arbetat nära.  

Jag har sett många som försvinner mer eller mindre obemärkt från ett uppdrag när det tar slut. Det är lite synd, för sista dagen på jobbet är ett utmärkt tillfälle att tacka med stil. Och då menar jag inte bara att bjuda på fika utan även skriva några rader i form av ett email till dem som man jobbat med. Sådant kommer man ihåg längre än en god bulle. När det var dags för min sista dag på ett uppdrag skickade jag ut ett email till hela företaget. Jag skrev om saker som varit väldigt roliga och om hur jag känt mig välkommen och bra bemött hela tiden. Jag gav mycket beröm för saker som jag upplevt som positiva och som fungerat bra. Lite drygt ett år senare ringer personalchefen till mig och undrar om jag vill komma tillbaka. Jag tackar för erbjudandet och säger att jag känner mig jätteglad över förtroendet, men att jag tyvärr inte har möjlighet att avsluta mitt uppdrag för tillfället. Nu berodde det antagligen inte bara på mitt avslutsbrev till företaget, men med ett bra avslut så blir kanske inte sista dagen den sista dagen...

/Michael Cavén

 

Checklista: 8 tips för att blir uppskattad som konsult

o     Knip åt dig surdegarna – uppgifterna som blivit liggande och ingen annan är sugen på! Du får både pluspoäng och lär dig nya saker.

o     Erbjud din hjälp med saker som ligger i ”utkanten” av ditt uppdrag men som behöver göras. T ex ta mötesanteckningar, göra lite extra research eller kontakta en vän för att kolla upp en detalj i projektet.

o     Innan du tar dig an ett projekt eller en uppgift, säkerställ att du tolkat utmaningen rätt. Våga fråga om detaljer där du upplever det som att ni har olika synsätt, så att utgångsläget blir rätt från start.

o     Prata och lyssna på personer du ska arbeta med för att förstå deras utmaningar och hur de ser på projektet.

o     Sopa inte problem under mattan! Uppmärksamma klagomål, samarbetsproblem eller tekniska brister så tidigt som möjligt, då är de oftast enklast att åtgärda och hinner inte sprida sig.

o     Luta dig inte tillbaka och lita på gamla meriter – möt istället varje uppdrag med nyfikenhet! Försök se nya perspektiv och lösningar även vid rutinuppdrag.

o     Var öppen och ödmjuk mot de personer du samarbetar med. Tänk på att det finns mycket i deras liv som kan spela in när beter sig på ett sätt du inte gillar eller förväntar dig.

o     Avsluta dina uppdrag med stil! Bjud på fika och tacka för tiden som gått, och skicka gärna personliga mejl till din uppdragsgivare och de som du jobbat mest med. 

  

NOX CONSULTING SUMMERAR & REKOMMENDERAR:

Det finns många fördomar om oss konsulter. En vanlig fördom är att man ser konsulter som personer som kommer in på företag, löser ett specifikt projekt och sedan försvinner utan att bry sig om slutresultatet. 

Vi som dagligen jobbar med konsulter – och som själva är det – vet dock att verkligheten är en helt annan. Precis som inom alla yrken finns det människor med olika personligheter och som brinner för olika saker, ibland de små detaljerna, ibland den stora helheten. Men det som är gemensamt för de allra flesta konsulter är ett stort driv och en prestige i att göra ett bra jobb.

Som nybliven konsult är det bra att tänka lagom mycket på sin konsultmässighet – gör inte om dig själv för att passa in i en ”drömbild” av hur en konsult är. Längst kommer du genom att vara dig själv och lösa dina uppgifter samtidigt som du uppträder schysst och omtänksamt!

Och glöm inte att kunder ofta tar in konsulter för att få ett annat perspektiv – dina synpunkter och frågor är viktiga och gör skillnad!