Angular 2

ReactJS 

JavaScript och webben är ett snabbt föränderligt landskap. En enda månad räcker för att se nya verktyg och ideer både födas och dö. Därmed inser man lätt att bilden 2009 när Angular föddes var väldigt annorlunda. Och även om Angular 1 har blivit kärleksfullt uppdaterat av Google genom åren, och lyckats behålla sin plats som det mest populära ramverket, så går det inte att förneka att dess ålder skiner igenom. 

I denna kurs får du inte bara lära dig Angular 2:s API:er och hur man bygger saker med dem - du kommer också få perspektiv på de designval som gjordes i en större kontext, allt för att få en djupare förståelse för ramverket och kunna få ut maximalt av det.

Kursen hålls i samarbete med Edument

När:

 • 10/10 17.30-21.00
 • 11/10 17.30-21.00
 • 17/10 17.30-21.00
 • 18/10 17.30-21.00

VAR: 

NOX Place, Oxtorgsgatan 8 (Hötorget)

PRIS: 

Ordinarie pris 19500kr, NOXare får 40% rabatt. Inklusive fika under alla dagar så du betalar 11700kr.   

 

Reacts huvudsakliga idé är denna; om vi renderar om istället för att uppdatera så blir koden lättare att både skriva och resonera kring. Det förväntade prestandafallet uteblir tack vare sinnrik användning av virtual DOM, som resulterar i att bara de nödvändiga uppdateringarna faktiskt utförs under motorhuven.

Precis som React så föddes även Redux ur tankarna kring funktionell programmering. Redux lagrar all state i appen i ett enda objekt, vilket kombinerat med ett enkelriktat dataflöde gör att en förvånansvärt stor del av din kodbas förvandlas till "rena" funktioner, utan sidoeffekter. Resultatet blir en kodbas som både är mindre komplicerad samt lättare att resonera kring.

Kursen hålls i samarbete med Edument

NÄR:

 • 12/10 17.30-21.00
 • 13/10 17.30-21.00
 • 19/10 17.30-21.00
 • 20/10 17.30-21.00

VAR: 

NOX Place, Oxtorgsgatan 8 (Hötorget)

PRIS: 

Ordinarie pris 19500kr, NOXare får 40% rabatt. Inklusive fika under alla dagar så du betalar 11700kr.   

 

photo-1457305237443-44c3d5a30b89.jpeg

INNEHÅLL 12-13/10 & 19-20/10

 • Introduktion
  • JavaScripts flexibilitet
  • Funktionell programmering
  • Vad är React?
  • Utvecklingsmiljö
 • React, level 1
  • Rendera en komponent
  • Kombinera komponenter
  • Kommunikation mellan komponenter
 • Redux, level 1
  • Flux och Redux
  • Reducers
  • Store
 • React och Redux tillsammans
  • Koppla in state till komponenter
  • Låta komponenter uppdatera state
 • React-Router
  • Definiera routes
  • Länkar och dynamisk navigering
  • Routes och Redux
 • React, level 2
  • Klass-syntax
  • Spara state i komponenten
  • Komponentens livscykel
  • Mixins
 • Redux, level 2
  • Kombinera reducers
  • Middlewares
  • Asynkrona action creators
  • Utvecklingsverktyg för Redux
 • I ett större sammanhang
  • Serverrendering
  • Rendera till annat än DOM:en
  • Enhetstesta React-kod
  • Övrigt i ekosystemet

Anmälan

Namn *
Namn
photo-1461950209984-1ce1f03a1be9.jpeg

INNEHÅLL 10-11/10 & 17-18/10

 • Introduktion - vilka problem vill Angular 2 lösa, och hur?
 • Modern JavaScript - det bästa från ES6 och TypeScript
 • Konsumera moduler - vi kartlägger problemet och lösningen
 • Grunderna i Angular 2 - de fundamentala idéerna
 • Komponenter - ramverkets byggstenar
 • Dependency Injection - snålskjutsåkande på Angular 2:s blodomlopp
 • Komposition - kombinera atomerna till molekyler
 • Extroversion - spegla Angular 2 mot Angular 1 och andra ramverk
 • Routing - navigera mellan molekyler
 • Testning - hur testar vi A2-kod, och hur skriver vi koden testbar?