NOX består av ett växande nätverk med marknadens mest kompetenta människor, konsulter som kunder. Vi tror på att dela kunskap, utbyta erfarenheter och att lära av varandra, mellan företag och branscher. Därför driver vi NOX Connect för kunder och NOX Community för konsulter, två forum där vi under olika teman driver diskussioner kring aktuella ämnen för kompetensutveckling mellan människor. 

NOX Community

NOX Connect

Ett Community som drivs av deltagarna. Vanligtvis så har den som håller i träffen bjudit in till ett visst diskussionsområde och inleder träffen med en kort presentation och frågeställning. Syftet med alla träffar är att dela erfarenheter, djupdyka inom specifika ämnen och inspireras av andra. Vi erbjuder självklart NOX Place för dessa möten centralt vid Hötorget.  

Vill du vara med? Vill du starta en ny NOX Community grupp kring ett annat tema? Hör av dig till oss. 

NOX Connect består av mindre grupper av nyckelpersoner hos våra kunder som träffas för att dela erfarenheter och utmaningar. Syftet med alla träffar är att dela erfarenheter, inspireras av andra och reflektera över intressanta frågor tillsammans med representanter från andra kunder och branscher.

Är du befintlig kund eller blivande kund till NOX och vill vara med? Finns det något annat ämne/område som du skulle vilja få byta erfarenheter med andra inom? Hör av dig till oss. 

 • BIGDATA

 • Test

 • Krav

 • Gamification

 • DEVOPS/CONTINUOUS DELIVERY

 • IOS

 • BIGDATA

 • KOMPETENSUTVECKLING

 • INKÖP

 • DevOps/continuous delivery

 • DIGITAL TRANSFORMATION

 • INNOVATION


Jag har samarbetat med NOX under flera år och vårt samarbete har präglats av ett kundfokus i världsklass där jag som beställare alltid blivit bemött utifrån mina behov och villkor med långsiktighet och värdeskapande som grund. Något annat jag uppskattar hos NOX är att kompetensnätverket exekveras genom personliga och långsiktiga relationer vilket harmoniserar kundens affärsnytta med konsultens utvecklingspotential
— Goran Borozan, Skandia

Exempel på vad Kundaktiviteter

NOX Kompetensdagar

Kompetensdagar genomför vi med föreläsningar och seminarium, i av kunden utvalda ämnen. Dessa träffar har gett kundernas anställda och NOX nätverk möjlighet till kompetens-utveckling.

Kunder:

Skandia, Thomas Cook

 

Programmerings workshop

NOX genomför programmerings workshops där du lär dig grunderna i programmering. Målgruppen har varit HR, produktägare och team leads hos våra kunder som alla jobbar nära utvecklare men som själv inte programmerar. Vi tror att man lär bättre om det är roligt - så alla våra workshops bygger på gamification.

Kunder:

Fritidsresor, Wise IT,  Hi3G

NOX Academy

Vi genomför programmeringsläger och event för barn. Både som öppna aktiviteter och anpassade som företagsevent.  www.noxacademy.se

Kunder:

NetEnt, JFokus

 

Employer branding

När du behöver nå ut till ett stort nätverk inom IT skapar vi ett skärddarsytt event för ditt företag. Lyckas du rekrytera någon så gratulerar vi er båda till en riktigt lyckad match!

Kunder:

BMW, Canon Business Service, Rebtel, Betsson