NOX Consulting har spjutspetskompetens inom hela systemutvecklingskedjan – allt från IT-ledning, krav, arkitektur, utveckling, test, drift och teknik till management och verksamhetsutveckling. Vår nisch är att tillhandahålla marknadens mest eftertraktade kompetens, vi tar hand om ditt företags kompetensförsörjning och utveckling medan du kan fokusera på dina kunder. Vi har inga anställda men fler än 2000 seniora konsulter i nätverket, vilket ger oss en träffsäker leveranskapacitet med resultatet rätt person till rätt uppdrag och pris. Vi vårdar och kvalitetssäkrar alltid alla konsulter, genom personliga möten och referenser. NOX startade med “två tomma händer”, utan externa finansiärer i feb 2011 och omsatte första verksamhetsåret 43,7 miljoner. Vi växer fortfarande månad för månad.


NOX Advisory Board

NOX Advisory board består av en grupp seniora konsulter ur NOX nätverket som fungerar som en informell ledningsgrupp/referensgrupp som varje år väljs in. 

Idag består NOX Advisory Board av

  • Pernilla Roos
  • Gunilla Storhagen
  • Per Öberg
  • Robert Varttinen
  • Torulf Lundgren
  • Christopher Jeverud


NOX grundare

"Vi jobbar tillsammans och tillsammans blir vi starka." Citatet som genomsyrar hela NOX affärsidé. Idag ett bolag som omsätter 100 miljoner. 

Läs om hur NOX startade, företaget som efter bara 4 år omsätter drygt 100 miljoner, har ett nätverket med en leveranskapacitet på 2000 konsulter. Med 6 heltidsanställda på NOX 2015 sätter man ribban ännu högre. Men vart kom idéen ifrån? Hur kom det sig att det gick så fort från starten 2011, och hur ser visionerna för framtiden ut? Nedan ställer vi frågorna till NOX grundare, Pernilla Ramslöv och Mats Norman. 


Vart kommer namnet NOX ifrån? 

Vi var först inne på Helium, en ädelgas som gör att man låter som Kalle Anka om man andas in. Redan där började vi tänka utanför boxen. Namnet Helium var dock taget på alla domäner så då fick vi tänka om. Att hitta bra namn är ju alltid svårt. Tillslut blev det NOX, NOX är kväveOxid förening - lättare än luft och lyfter därmed av sig självt, vilket också speglar vår affärsmodell. Det visade sig också att O:et var roligt att leka med; det gick att byta ut mot alla möjliga roliga figurer beroende på årstid (sol, semla, tomte, pumpa, hjärta osv). Nu känner vi oss helnöjd med NOX!!
 

Vad var visionen från början?

Att helt enkelt bryta traditionella mönster i en trött och tråkig konsultbransch.

Vad har NOX som inte alla andra konsultmäklare har?

Vi tänker i nya banor, ser utmaningar som möjligheter där allt går att lösa. Vi har en nära relation med våra konsulter och med våra kunder som vi alltid värdesätter högst. Vi skapar mervärde för vårt nätverk och kunder genom koncept. Sen så tror jag att vi också bjuder på värme och visar att alla relationer oavsett om man är samarbetspartner, konsult, kund eller vän är otroligt viktiga för oss.

Hur startade idén till NOX Consulting? 

I flera årtionden var efterfrågan större än tillgängligheten på svenska konsultmarknaden. Detta skapade flera stora trötta konsultbolag. När IT-kraschen kom 2001 förändrades marknaden radikalt. Helt plötsligt var det kundernas marknad! Den nya trenden med bättre beställare skapade möjligheter för att en ny typ av affär och konsultmäklaren var född. Konsultmäklaren kunde med sitt breda nätverk leverera snabbare, med mer precision, till bättre pris än de stora konsulthusen. Men mäklarna blev stora fabriker utan närhet till varken kunden eller konsulterna. Här såg vi en möjlighet att kunna göra konsultbranschen bättre, en perfekt kombination mellan konsultbolagens kännedom och relation till konsulterna och mäklarnas leveranskapacitet. I kombination med ett nytänk och brinnande intresse för att skapa mervärde i alla relationer föddes NOX.

Varför väljer kunder att jobba med NOX?

Vi har ingen bänk - aldrig någon vi måste sälja. Vi kan alltid handplocka den konsult som är absolut bäst för uppdraget från en stor leveranskapacitet. Vi levererar kompetens, inte “armar och ben”. Vi är personliga och utgår alltid från att hitta lösningar som är bäst för kunden. Dessutom levererar vi mervärde genom alla våra koncept.

Trodde ni att NOX skulle vara där ni är idag när ni startade?

Vi kunde inte drömma om att vi skulle växa så fort. Det är uppenbart att det verkligen fanns och fortfarande finns behov av en aktör som NOX på marknaden!

Vad är visionerna för framtiden?

Vi ser inget stopp för NOX! Nätverket växer med minst 5 konsulter i veckan. Genom detta fantastiska nätverk av lojala konsulter kan vi skapa nya idéer och koncept som levererar ännu mera värde för både kunder och konsulter. Vi jobbar tillsammans och tillsammans blir vi starka.