Back to All Events

Management 3.0 Andra tillfället

  • NOX Place 8 Oxtorgsgatan Stockholm, Stockholms län, 111 57 Sweden (map)

På NOX har vi som bekant en förkärlek för agila processer och tankesätt. Under året har vi kört ett antal kurser på detta område och vill nu förstärka den linjen med en utbildning i Management 3.0 tillsammans med utbildningsföretaget Edument AB. Edument erbjuder sina utbildningar till en generös prislapp för dig som är medlem i NOX-nätverket.

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. Alla leder vi på något sätt och ledarskap är för viktigt för att lämnas enbart till cheferna.
Management 3.0 riktar sig till dig som vill utveckla ditt agila ledarskap. Ett urval av personer som brukar närvara vid Management 3.0 utbildningen är teamchefer, konsultchefer, utvecklingschefer, CEO, agil coach, agila utvecklare, HR-chefer, produktägare och Scrum Masters. Den gemensamma nämnaren hos alla deltagarna, oavsett titel, är att de tycker om ledarskap samt vill fortsätta att utveckla både sig själva och sin omgivning.

Kursen spänner över fyra kvällar fördelade: två kvällar / två kvällar.

Kursinnehåll:
- Agilt Ledarskap
- Komplexitetstänkande
- Ge kraft åt individen
- Bemyndiga teamen
- Att sätta ramar
- Utveckla kompetens
- Odla strukturer
- Change Management 3.0
 
https://edument.se/en/coursedetail/Management-30
 
Målet med kursen:
Du kommer att förses med verktyg som kan användas för att utveckla en agil organisation. Du kommer att ha kännedom om vilken roll en ledare har i en agil organisation och vilka värdeskapande visioner finns.

Lärare för kursen är Björns Lindell som idag agerar som agil HR -chef/ansvarig för företagskultur. Björn är certifierad scrum master och har utbildat utvecklare och chefer inom scrum, Management 3.0 och agila metoder i stort under många år.
 
Björn har en bakgrund som gymnaseilärare inom mattematik och vetenskap, utvecklare (C/C++, Java, .Net, Oracle), Projektledare, Scrum Master, Konsultchef, Platschef och Agil coach. Björn tror inte på titlar utan på vad du tar med till bordet.
 
Kursen spänner över fyra kvällar fördelade: två kvällar ena veckan / två kvällar andra veckan.

Datum:   16-17:e Maj & 30-31:a Maj
Tid:         17.30 - 21.00
Plats:      NOX Place (Oxtorgsgatan 8)
 
Pris:
15.000 Kr /person

Earlier Event: May 16
Management 3.0
Later Event: May 30
Management 3.0 Tredje tillfället