5 VANLIGA MYTER OM KONSULTMÄKLARE

På dagens konsultmarknad växer varje dag nya konsultbolag och konsultmäklare fram. Vad ett konsultbolag gör är ganska straight forward, medan det inte är lika enkelt att förstå konsultmäklares roll. Vi har identifierat de fem vanligaste myterna om konsultmäklare, och reder en gång för alla ut dem här:

#1 - Ni förmedlar en resurs, ni skapar inget mervärde

På marknaden finns det olika typer av konsultmäklare, transaktionsmäklare och relationsmäklare. En transaktionsmäklare är en avtalspart där du som kund kan förvänta dig en resurs, medan relationsmäklare erbjuder dig en helhet. En relationsmäklare kan beskrivas som ett konsultbolag utan anställda konsulter, men där konsulterna i nätverket får ta del av det som anställda konsulter får av sitt konsultbolag. Som kund får du ett mervärde i form av ett helhetsansvar där leverantören tar ansvar för att allting ska fungera enkelt och smidigt under hela uppdraget. 

#2 - Alla mäklare jobbar likadant

Den vanligaste myten om konsultmäklare är just myten om att alla mäklare jobbar likadant. Som ovan nämnt finns det olika typer av konsultmäklare och inom dessa två kategorier arbetar mäklare på olika sätt för att lyckas med det som kunderna och konsulterna ber om. Precis som en helhetsupplevelse varierar för varje restaurangbesök du går på - eller vilken bil du kör - så kan olika konsultmäklare leverera olika helhetsupplevelser baserat på arbetssätt, värderingar, kompetens och konsultnätverk.

#3 - Alla mäklare har samma leveranskapacitet

Det finns de facto många mäklare på marknaden, men alla har långt ifrån samma leveranskapacitet. Som frilansande konsult väljer du vilka eller vilket bolag som du vill samarbeta med, baserat på en rad olika faktorer: vilket mervärde erbjuder de, personlig kontakt eller inte, hur ser bolagets värderingar ut, vilka kunder jobbar de tillsammans med mm. För att attrahera de bästa egenföretagarna på marknaden krävs därför att man som mäklare säkerställer att man kan erbjuda det som konsulterna efterfrågar, där personlig kontakt och transparens är två faktorer som som rankas högst av egenföretagare*. Dessa två faktorer är ofta grundpelare hos en relationsmäklare, medan en transaktionsmäklare sällan erbjuder detta. *Baserat på undersökning bland konsulter i NOX-nätverket våren 2021

#4 - Ni presenterar konsulter direkt från en databas, ni känner inte era konsulter

Den största skillnaden mellan en transaktion och en relationsmäklare är att en relationsmäklare lägger fokus på att lära känna konsulterna. Det är ett sätt att kvalitetssäkra konsulterna, och förstå mer av de faktorerna som avgör om en konsult passar på ett uppdrag (såsom personlighet, färdigheter, drivkrafter och erfarenhet). En relationsmäklare tar ansvar för den konsult som presenteras gör det utifrån ett helhetsperspektiv, inte bara baserat på vad som finns på cv’t. 

#5 - Mäklaren med lägst marginal har de billigaste konsulterna

I konsultbranschen är det enkelt att förblindas av marginalen och lita på att den leverantör som har den lägsta marginalen per automatik kommer att vara den leverantör som levererar de billigaste konsulterna. Marginalen säger dock ingenting om vad slutpriset till dig som kund kommer att vara. Priset på en konsult sätts baserat på olika faktorer: marknadsläge, typ av roll, erfarenhetsår, tillgång/efterfrågan samt hur kritisk kompetensen är för kunden. En mäklare med högre marginal kan därför ha exakt samma kundpris på konsulten, men med större muskler att kunna skapa ett mervärde och en hög servicegrad för både kunden och konsulten. Vad konsulten får betalt handlar dels om kundpriset, men även hur många avtalsparter som finns mellan konsulten och kunden. 

5 VANLIGA MYTER OM KONSULTMÄKLARE
Lisa Hartikainen 18 november, 2022
Dela detta inlägg
NOX INLEDER SAMARBETE MED UNQUO