CSRD 2024: HUR HÅLLBARHET OMFORMAR AFFÄRSLANDSKAPET
- En Konversation med Agneta Spjuth om vilka möjligheter som finns för dig som IT-konsult?

Har du hört talas om CSRD och ESRS? Om inte så kommer du med stor säkerhet att göra det snart. Under 2023 har stora europeiska företag fått chans att förbereda sig för detta nya EU-direktiv som syftar till att redovisa och offentliggöra sina respektive organisationers utsläpp och strategiska hållbarhetsarbete. Samtidigt som det förberedande arbetet skapat en hel del huvudbry har det också givit möjlighet att se över affärsstrategier och bidra med nya affärsperspektiv.

Agneta Spjuth
Projektledare och marknadsstrateg

Under resans gång har många förstått att det inte finns något motsatsförhållande mellan lönsamhet och hållbarhet, tvärt om finns det vinster att kamma hem när man klimatsäkrar sin verksamhet.
Vid revisionen (för räkenskapsåret) 2024 inträffar det första rapporteringstillfället enligt CSRD. I NOX-nätverket har vi många konsulter som är tidigt ute och förstått omfattningen av detta direktiv, och en konsult som har börjat fördjupa sig inom detta är Agneta Spjuth. Tidigt i januari hade vi ett samtal med Agneta för att borra lite djupare i hur hon kom att intressera sig för hållbarhetsfrågan, och vilka möjligheter hon ser med att fokusera på detta i sitt arbete som projektledare och marknadsstrateg.


Agneta är en skicklig projektledare/marknadsstrateg med inriktning på att stödja små och medelstora företag i deras tillväxt. Hon har stor erfarenhet inom marknadsanalys och kundinsikt, och har en robust grund för att vara behjälplig i att skapa långsiktig tillväxt.
I Agnetas arbete är målet ofta rörligt och utmaningarna skiljer sig mellan olika kunder och branscher. Målet för ett typiskt kunduppdrag är emellertid alltid fokuserat på att initiera och driva projekt som gynnar klienters långsiktiga tillväxt, och på senare tid har kundernas utökade hållbarhetsfokus skapat fler och fler möjligheter, både för kunder och konsulter.

Du som länge arbetat med marknadsstrategier, har du alltid sett möjligheterna med att utveckla hållbara affärsstrategier, eller har frågan om hållbarhet hamnat på tapeten i och med CSRD och ESRS?

- Jag har länge varit mycket intresserad av hållbarhetsfrågor och har tagit flera universitetskurser, på distans och deltid vid sidan av arbetet. När frågan om CSRD & ESRS blev mer konkret och när jag förstod vilka konsekvenser (och möjligheter!) det innebär för små och medelstora bolag (SME:s) som ju är en del i värdekedjan hos de större bolagen, då såg jag vikten av att engagera mig. Dels ser jag hur jag praktiskt och på en gång kan hjälpa och stötta dessa bolag i vad-, hur- och på vilket sätt de ska leverera efterfrågad hållbarhetsinformation till de större bolagen upp- och nerströms i värdekedjan. Och för det andra så behöver SME:s förbereda för sin egen kommande hållbarhetsrapportering enligt CSRD. Den rapporteringen startar tidigast 2026 och kommer att baseras på en förenklad rapporteringsmodell, men det kommer ändå att vara mycket att ta hänsyn till. Att tidigt ta in frågan om hållbarhetsrapportering i företagens strategiska affärsplanering kan verkligen möjliggöra nya intressanta strategiska vägval framåt. När jag läste om NOX initiativet CIOCO2, och senare deltog i konferensen blev jag väldigt inspirerad. Det tydliggjorde på ett bra sätt IT-branschens del i värdekedjan och vilka parametrar som vi som konsulter bör ha koll på.

CSRD & ESRS slår brett, och oavsett vilken yrkesroll man har så är man en del i värdekedjan. Vad har du för tips för att man som IT-konsult ska känna delaktighet i hållbarhetsarbetet?

- Jag kan förstå att det finns svårigheter för många att engagera sig i frågan. CSRD och ESRS fokuserar på själva rapporteringen av företagens hållbarhetsarbete och kanske tänker man att det här är något enbart för redovisningsavdelningen. Men bakom varje rapportering och uppföljning finns verksamhetens dagliga arbete mot sina uppsatta mål - det är vad bolagen gör idag och framåt som du, jag, ledningen och alla kollegor kan påverka och det är där vi kan och bör göra skillnad. Om man som konsult tycker sig stå långt ifrån möjligheten att påverka uppdragsgivarens inställning till hållbarhetsfrågor så förstår jag att det kan kännas svårt att engagera sig. Kanske särskilt om man inte är direkt involverad i beslutsprocesserna kring energival, val av datacenter, lagringsval, och hantering av hårdvara etc. Men jag tycker att oavsett vilken yrkesroll man har inom IT så finns det ändå olika påverkansmöjligheter.

I NOX-nätverket tror jag att det troligtvis är ledare, verksamhets-/affärsutvecklare och arkitekter som behöver engagera sig först i de här frågorna. De rollerna har ofta uppdrag som i högre utsträckning syftar till att lyfta och påverka beslut ute hos kund. Arbetar man som utvecklare, testare, säkerhetskonsult eller kanske någon annan typ av expertroll så handlar det nu om att börja titta lite mer på hållbarhetsfrågorna generellt och sedan lyfta lite på CSRD-locket för att bekanta sig med innehållet.  Alla IT-roller har vägval att göra för att bidra till hållbarhetsarbetet. När kunskapen om varför, vad och hur finns, då är sannolikheten för engagemang högre.

Likt GDPR är CSRD här för att stanna och det berör oss alla. Och det slutar inte där - fler direktiv som ska stötta EU:s Green Deal är på väg. Lika bra att börja lära sig mer redan nu! Den som lär sig de nya strukturerna som vi alla måste förhålla oss till kommer också att skapa sig konkurrensfördelar.
Vad betyder begreppen?
• CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive => EU-direktivet som trätt i kraft nu och handlar om: Att det ska göras. Vem som ska göra det. När det ska göras.

• ESRS – European Sustainability Reporting Standards => Rapporteringsstandarden att följa och handlar om: Vad som ska rapporteras. Hur det ska rapporteras.

CSRD 2024: HUR HÅLLBARHET OMFORMAR AFFÄRSLANDSKAPET
David Leander 11 januari, 2024
Dela detta inlägg
PERNILLA VINNER EUROPEAN CEO AWARDS I KATEGORIN IT-CONSULTING