DET FINNS INGET MOTSATSFÖRHÅLLANDE MELLAN EGENFÖRETAGARE OCH HÅLLBARHET

En grön och delvis blöt sommar följs av en grön höst. När trädens gröna löv sakta tonar över i guld och sepia har den gröna IT-vågen fortfarande bara startat. Under parollen “grön omställning och hållbar IT” samlar NOX-initiativet “CIOCO2” chefer och beslutsfattare från svenska IT-bolag. När initiativet nu passerat 200 medlemsföretag kan vi säga att responsen varit enorm, och detta talar sitt tydliga språk: hållbar IT ligger överst på svenska bolags agenda.

När frågan om huruvida det finns ett motsatsförhållande mellan hållbarhet och lönsamhet sedan länge är besvarad handlar frågan istället om snabb omställning utan att tappa affärsmässigt fokus. Den miljömässiga medvetenheten är större än någonsin och den gröna bollen är utan tvekan i rullning, men kunskap och stöttning är nödvändigt för att bibehålla lönsamhet, -samtidigt som hållbarhetsarbetet accelereras.

Med nya regulatoriska myndighetskrav behövs utrymme för att dela kunskap och lära av varandra. Med CIOCO2 har svenska bolag nu fått en plattform för att organisera sig och tillsammans skapa insikter kring fördelarna och utmaningarna med en grön omställning. Under första halvan av 2023 har vi bland annat fått följa CIOCO2-företag som ser över sin infrastruktur för att öka energieffektiviteten, och företag som utvecklat modeller i syfte att hållbarhetsklassa sina leverantörer och säkra hållbarhet i alla led.

Det här behöver företagen
När vi pratar om grön omställning är det lätt att tankarna går till förnybar energi, elektrifiering och digitalisering, och det råder ingen tvekan om att fördelarna med digitaliserade processer har stor potential att främja hållbar utveckling. För att inte riskera att vi skapar nästa stora hållbarhetsutmaning krävs dock kunskap om klimatsmart digitalisering. För vissa kan “klimatsmart digitalisering” kanske låta som ett nytt alarmerande modeord, men med lite sunt förnuft och en sekunds eftertanke så är det faktiskt ganska enkelt att greppa.

Om vi exempelvis antar att våra hållbarhetsmål syftar till att sänka CO2-utsläpp genom att ersätta fossila bränslen med förnybar energi blir det direkt kontraproduktivt att placera företagets digitaliserade dokument på en server i Östeuropa. Klimatsmart digitalisering kräver förståelse för hela ekosystemet inom IT och under resans gång måste en del av arbetet vara att konkurrensutsätta leverantörer (molnleverantör i detta exempel) för att ge leverantörer de incitament som leder digitaliseringen i rätt riktning. När svenska storbolag ställer om handlar det därför om att anställa dedikerad hållbarhetsexpertis, men det behövs också att kunskapsnivån inom hållbar IT höjs hos samtliga medarbetare. Till detta räknas även inhyrd personal och konsulter.

I CIOCO2s undersökningar svarar tillfrågade medlemmar att när två konsulter med likvärdiga IT-kunskaper ställs emot varandra kommer den konsult som kan påvisa hållbarhetsförståelse att prioriteras.

Att som privatperson vara medveten om sin klimatpåverkan är grundläggande för alla, men grundläggande hållbarhetsförståelse inom ITs ekosystem handlar om mer än att sopsortera i rätt hink eller att släcka lampan på skrivbordet vid dagens slut. Beroende på yrkesroll och bransch adderas förväntningar på medarbetares hållbarhetskunskaper, och på grundläggande nivå kan vi i större utsträckning vänta oss krav om kännedom kring nya regelverk, grundläggande förståelse kring optimering av IT-infrastruktur med hårdvara och mjukvara, förståelse för kulturell påverkan för att nå uppsatta hållbarhetsmål, med mera.

Det företagen nu behöver göra, och som dessutom skapar konkurrensfördelar för dig som är verksam inom IT, är att höja kunskapsnivån hos samtliga medarbetare och befatta sig med partners, leverantörer och personal som är rustade för att möta dessa nya utmaningar. Utöver din yrkesmässiga expertis finns här alltså en stark konkurrensfördel om du som är inhyrd projektledare även har förståelse för logistiklösningar som minskar utsläppen från transporter och resor. Eller när du som är programmerare har kännedom om energioptimering i mjukvaruutveckling, datalagring och databehandling. Då finns goda chanser att stärka sitt eget varumärke och sätta sig i förarsätet på både sin fortsatta karriär, svenska företags gröna omställningssatsningar, och kampen mot den globala uppvärmningen

Är du nyfiken på att engagera dig i frågan och vill vara en del av vårt ambassadörsnätverk för hållbar IT och CIOCO2? Hör av dig till oss på noxcommunity@noxconsulting.se

Läs mer om initiativet CIOCO2 här

DET FINNS INGET MOTSATSFÖRHÅLLANDE MELLAN EGENFÖRETAGARE OCH HÅLLBARHET
David Leander 24 augusti, 2023
Dela detta inlägg
FRÅN IDÉ TILL KLIMATRÖRELSE - INTERVJU MED PERNILLA RAMSLÖV