HÅLLBAR DIGITALISERING: ATT BALANSERA TEKNIKUTVECKLING MED KLIMATANSVAR

Kan det verkligen vara möjligt att det är mer klimatsmart att skicka tunga styrelserapporter med fysisk post, än att skicka det som en fil med e-post?

Svaret på den frågan är inte så enkel att den kan besvaras med ja eller nej. När vi på NOX fick den frågan öppnades en dörr genom vilken vi började se på vår bransch med andra ögon. Bara att frågan lades fram på bordet gjorde att vi förstod det faktum att det som vi skapar genom digitalisering paradoxalt nog också utgör en risk och en potentiell belastning för klimatet. Samtidigt som vi automatiserar tidskrävande processer, och avhjälper transportsektorn och den reseindustri som är kopplad till näringslivet så skapar vi mer data (MB/GB/TB) än någonsin tidigare. Sett till penningvärde är datalagring i det närmaste gratis idag, men den data som vi lägger på hög har ett annat pris som vi alla får betala när nya kolkraftverk behöver öppnas för att driva expanderande datacenter och serverparker.

För att ge ett exempel:

Idag står den globala flygindustrin för 1,9%* (2020) av världens totala växthusgasutsläpp. Den globala IT-industrin står för 1,4% av världens växthusgasutsläpp**, men samtidigt som utsläppen från flygindustrin i genomsnitt har legat kvar på samma nivå som 2016, så ökar IT-industrin sina utsläpp år för år, och det går i rasande takt. Med IT:s exponentiella utvecklingskurva råder det ingen tvekan om att utsläppen som är kopplade till mjukvara, hårdvara och telekommunikation kommer att passera flygets utsläpp.

Fördelarna med att digitalisera gamla processer är emellertid överlägsna traditionella sätt att leva våra liv, men för att inte skapa nästa stora klimatutmaning behöver vi veta varför vi digitaliserar, och hur vi gör det på rätt sätt. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det kommer till att ta hand om den IT vi vill göra oss av med, eller förvalta den IT vi redan har. När vi skapar nya lösningar och utvecklar våra affärer måste vi samtidigt se till att vi förblir hållbara. 

Redan nu kan vi som är verksamma inom IT vänta oss tydligare direktiv beträffande kännedom om regelverk för hållbar utveckling, och grundläggande förståelse kring optimering av IT-infrastruktur för att hjälpa till att nå våra kunders uppsatta hållbarhetsmål. I tidigare artiklar har vi skrivit om hur du förbereder dig för att möta de nya krav som kommer med våra kunders gröna omställning. Den omställningen har startat här och nu.

Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbar IT? Läs mer här eller hör av dig till oss!

Källhänvisning:  *https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation  **https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666389921001884

HÅLLBAR DIGITALISERING: ATT BALANSERA TEKNIKUTVECKLING MED KLIMATANSVAR
David Leander 14 september, 2023
Dela detta inlägg
DET FINNS INGET MOTSATSFÖRHÅLLANDE MELLAN EGENFÖRETAGARE OCH HÅLLBARHET