KRÖNIKA: ATT VARA RELEVANT I EN TID AV FÖRÄNDRING

“Once a new technology rolls over you, if you're not part of the steamroller you're part of the road” - Steward Brandt

Vi har bevittnat en skakig start på 2020 där många nationer befinner sig i en krissituation med lågkonjunkturen som ett faktum och företag kämpar hårt för att finna nya vägar framåt. Med nya riktlinjer från myndigheters sida har fler företag än någonsin behövt bedriva sin verksamhet via digitala kanaler och även skurit ner på sin arbetskraft i försök att hålla näsan över vattenytan. Samtidigt som denna världsomvälvande kris uppkommit har sedan tidigare en våg av automatisering slagit mot marknaden vilket betyder att många yrkesroller som består av komplexa men repetitiva moment helt eller delvis ersätts av system som kan utföra uppgifterna med större träffsäkerhet.

Hela arbetsmarknaden står inför ett skifte, där digitalisering blir en ännu mer naturlig del av vår vardag. För de yrkesroller som inte kommer att ersättas av automation kommer vardagen än mer att präglas av ett närmare samarbete med de nya systemen. Därför kommer det att vara vitalt, för alla, med en grundläggande teknisk förståelse för att kunna navigera i denna nya verklighet. Det är lätt att denna framtid målas upp i tunga och apokalyptiska ordalag, men ur mitt perspektiv ser jag fram emot att vi nu på riktigt behöver förändra vår syn på kompetens, på vårt sätt att lära och vår förmåga att ställa om. Detta är en utmaning för oss som individer såväl som organisationer och för vårt samhälle i stort. Det är en utmaning som definitivt kommer vara tung och svår, men också spännande och givande.

Att våga vara nyfiken på teknik, och utveckla en grundläggande förståelse för hur algoritmer, datorer och teknik fungerar, är därmed en av framtidens mest kritiska kompetenser. Vi kallar det för Tech Mindset. Oavsett yrkesroll behöver alla förbereda sig för en arbetsmarknad som kommer att fortsätta revolutioneras av olika tekniker som AI, Machine learning, cloud- och edge computing. För att möta denna våg av innovation som följer dessa disruptiva tekniker, så krävs först och främst ett mindset som kommer att göra dig relevant på morgondagens arbetsmarknad. Det handlar om att ta mod till sig och våga lära sig något nytt och främmande, att omvandla rädslan till nyfikenhet och att förändra inställning till lärande. Jag är övertygad om att med kunskap kommer självförtroende. Självförtroende att nyttja tekniken men också att kunna ifrågasätta den där det behövs.

Så hur börjar du?

Mina tips till dig som vill utveckla ditt tech mindset:Code AcademyElements of AITED Talks: "The power of believing that you can improve" - Carol Dweck

På NOX erbjuder vi workshops med syfte att ge dig en grundförståelse för teknik och utveckla ett tech mindset. Läs mer här www.noxconsulting.se/gotech/Helena Sjöström, Vice VD & Head of Sales, NOX Consulting

KRÖNIKA: ATT VARA RELEVANT I EN TID AV FÖRÄNDRING
Lisa Hartikainen 18 november, 2022
Dela detta inlägg
KRÖNIKA: HÅLLBART LEDARSKAP - VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN