KRÖNIKA: VAD FÅR DU FÖR PENGARNA?

När du som privatperson står inför ett viktigt köp undersöker du säkert gediget vad du får för pengarna, och inte sällan tänker vi att premiumpris är kopplat till kvalitét. Du väger för och nack-delar, läser recensioner och kanske frågar dina bekanta om råd för att vara säker på att hitta rätt. En hög kostnad är ofta förknippad med en service och/eller ett levererat mervärde. Som inköpare av kompetensförsörjning följer logiken detsamma, men det kan vara betydligt svårare att utvärdera vad och varför en leverantör är rätt. Ofta baseras utvärderingen på konsulternas pris och mäklarnas marginal, men har du funderat på vad marginalen är laddad med och vad du får för pengarna?

I dagsläget ser de flesta företag värdet i att anlita en mäklare som förser verksamheten med konsultlösningar. Rutinen är densamma oavsett mäklare: Du, expert på ditt företag, anlitar en annan specialist som ska hitta det där guldkornet som snabbt glider in i uppdraget och gör jobbet med glans. Smidigt, smart och kostnadseffektivt. 

Som VD på NOX Consulting har jag förståelse för att lägsta möjliga marginal är ett sätt att välja mäklare på. Men valet av mäklare är, eller borde vara, mer avancerat än så. 

Jag anser att det finns flera parametrar som är värdefulla att titta på; hur mäklaren går tillväga i sina urvalspocesser, hur väl mäklaren känner konsulten utöver cv, vad konsulten motiveras av och i vilken arbetsmiljö och kultur hen blir sitt bästa jag, men även hur mäklaren agerar före, under och efter uppdraget gentemot både kunder och konsulter. Dessa faktorer är viktiga och kan underlätta beslutsprocessen och säkerställa att du får bästa möjliga resultat. 

Myten om marginalerna

På marknaden råder idag en uppfattning att det är leverantörernas marginal som avgör timpriset. Jag skulle vilja påstå att det är en myt, då timpriset är beroende av andra parametrar och helt oberoende av leverantörens marginal. En leverantör med låg marginal innebär inte att konsultpriset per automatik är lägre än vad en leverantör med högre marginal kan leverera, för samma konsult. I själva verket kan priset på konsulten vara detsamma, medan mervärdet kan skilja sig markant. Så som jag och vi på NOX ser det, är marginalen snarare det som påverkar leverantörens förmåga att erbjuda och leverera hög servicegrad i hela processen. 

Servicegraden och värdet av marginalen är något vi ofta diskuterar på NOX, och vi jobbar kontinuerligt med hur vi kan skapa så stort mervärde som möjligt för den marginal vi tar. Vi vet att mervärdet som vi erbjuder är en viktig faktor för varför både kunder och konsulter väljer oss, tillsammans med transparens och långsiktigt partnerskap.

Vill du ta del av best practice vid IT-inköp? Missa inte vårt nästa NOX Talks med Cathy Popovska från Volvos inköp. <<Till anmälan>>

Relationsmäklaren laddar marginalen med service och mervärde

Vad är skillnaden, undrar du kanske? I branschen finns transaktionsmäklare som ser till att du får tillgång till rätt kompetens. En transaktionsmäklare presenterar kandidater ur en databas, där de rätta sökorden matchas med ett CV, och agerar endast avtalspart när konsulten är vald. En effektiv och i mångt och mycket digitaliserad process. 

Som relationsmäklare jobbar vi på ett helt annat sätt. Vårt fokus är att vara aktiva genom hela processen, hålla en hög servicegrad och skapa ett mervärde för de kunder och konsulter som vi jobbar tillsammans med. Vårt uppdrag som relationsmäklare slutar därför inte när förmedlingsuppdraget är klart. Vi finns med hela vägen – före, efter och under tiden. 

Kvalitet som håller i längden

Det vi lägger tid på är att förstå din verksamhet, och med den fördjupade bilden mappar vi konsulten. Vi handplockar konsulten och säkerställer personligen att rätt individ med rätt kompetens landar på rätt plats. Vi håller dessutom i trådarna för ett större relationsskapande sammanhang, vårt community, där konsulterna får kompetensutveckling och möter andra, likasinnade, kollegor. De lär känna oss, vi lär känna dem, och det är just det som skapar förutsättningar för att göra rätt matchning och säkerställa kvalité under hela processen. 

Smart, smärtfritt och transparent

Här på NOX kallar vi det för smärtfri konsulthantering, och det är resultatet av att vi lägger tid på att lära känna våra konsulter bakom deras konsultprofiler, i kombination med att förstå kundens kultur, värdegrund, behov och utmaningar. På så sätt kan vi med vår fingertoppskänsla skapa rätt matchning. 

Vi tror på att vara transparenta med våra marginaler, vad marginalen är laddad med och att du som kund ska veta vad du får för pengarna. Det är en trygghet för dig som kund och en trygghet för konsulterna. 

Vi fortsätter diskussionen

Frågan om företagens behov av kompetensförsörjning är högaktuell. Det är också frågan om hur vi som relationsmäklare i branschen kan bidra. De här frågorna vill jag lyfta till en annan nivå. Till hösten arrangerar NOX Consulting ett webinar där jag tillsammans med Cathy Popovska Hjelm från Volvos inköp lyfter vanliga utmaningar med kompetensförsörjning, vikten av relationer och hur du säkerställer att du får värde för pengarna. Delar vi värderingar? Hur ser hon på dagens arbetsmarknad och hur ser jag på den? Det blir ett spännande samtal. Hoppas vi ses där! Anmäl dig till webinariet här

KRÖNIKA: VAD FÅR DU FÖR PENGARNA?
Lisa Hartikainen 18 november, 2022
Dela detta inlägg
NOX OCH NIKITA BLIR SYSTERBOLAG - MED AMBITIONEN ATT FÖRÄNDRA IT-KONSULTMARKNADEN