”NÄRINGSLIVET BEHÖVER FLER FÖREBILDER SOM VISAR HUR MAKT KAN ANVÄNDAS ANSVARSFULLT”

Pernilla Ramslöv, grundare och VD för NOX Consulting vill förändra det traditionella förhållningssättet till makt. I en krönika Veckans affärer beskriver Pernilla att dem som besitter makt måste börja använda maktens möjligheter till att skapa en bättre värld, istället för att nyttja det för egen vinning. 

"Vi måste sluta att se makt som detsamma som att skapa personliga vinster och istället börja se makt som en möjlighet, nämligen ett ansvar att bidra till att skapa en bättre värld Ju mer makt vi har, desto större och viktigare blir det att vi tar detta ansvar på största allvar."

Läs hela krönikan här:  Näringslivet behöver fler förebilder som visar hur makt kan användas ansvarsfullt

”NÄRINGSLIVET BEHÖVER FLER FÖREBILDER SOM VISAR HUR MAKT KAN ANVÄNDAS ANSVARSFULLT”
Lisa Hartikainen 13 januari, 2023
Dela detta inlägg
NOX ACADEMY OCH DATATJEJ ARRANGERAR DIGI5 FÖR ATT INSPIRERA FLER TJEJER TILL TEKNIK