NOX DEL I INNOVATIONSPROJEKT FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE

Helena Sjöström, NOX Consulting, ordförande för den arbetsgrupp som fokuserat på attityder och miljöer för livslång lärande under Regeringens samverkansprogram 2020-2022

Många av oss är formade av ett utbildningssystem med yttre motivationskrafter och ett mer statiskt och kronologiskt förhållningssätt till utbildning, lärande och kunskap än vad dagens samhälle kräver. I takt med ett samhälle som är under ständig utveckling måste även vi som enskilda individer anamma flexibilitet och inställning till vårt egna lärande för att kunna hålla jämna steg. När varje enskild individ i allt större utsträckning förväntas ta eget ansvar för lärande, behövs motiverande krafter och goda förutsättningar att utgå ifrån.

De utbildningsmöjligheter som idag erbjuds i samhället fungerar bara på ett tillfredsställande sätt så länge individen känner motivation och nyfikenhet till sitt lärande. Hela samhällsutvecklingen har sin grund i medborgarnas kunskapsnivå och därmed är inställningen till det egna lärandet av största vikt. Med bakgrund av detta har NOX Consulting tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, RISE Institut, The Park, Hyper Island, Omställningsfonden och ABB inom ramen för Regeringens samverkansprogram för kompetensutveckling och livslångt lärande tagit fram en projektidé som sedan 2021 blivit beviljat av Vinnova. Projektet heter Lära att lära – en verktygslåda för ökad förmåga, motivation och lust till livslångt lärande och kommer fortgå till oktober 2024. Mer om programmet kan du läsa här.

”Vi behöver se lärandet mer som en muskel som vi bör träna varje dag. Vår komplexa vardag formas av hög förändringstakt och teknisk utveckling som går allt fortare och det kräver att vi hela tiden lär nytt för att vi ska vara relevanta imorgon. Det finns dessutom en enorm kraft och glädje i att lära nytt. När vi lär nytt blir vi mer nyfikna, känner lust och vi vågar mer och den kraften behöver vi väcka hos varje individ och medborgare. Jag tror och hoppas att det här projektet blir en viktig pusselbit för att lyckas med det” - Helena Sjöström, vice VD på NOX och ordförande i den arbetsgrupp som arbetat fram ramarna för projektet.

Att orka ta ansvar för ett mer pågående lärande över livet skapar ett behov av metoder, processer och attityder som ökar den inre motivationen, vilket projektet kommer att utforska och testa. Mycket talar för att en övervägande del av samhällets omställningsbehov kräver att synen på lärande utvecklas, vilket gör det angeläget att skapa plattformar i Sverige med stöd för livslångt lärande.

Syftet med projektet är att med samverkan mellan näringsliv och akademin skapa en digital produkt som har lärandefunktioner grundade i vetenskaplig evidens och som kommer av mångårig psykologisk och pedagogisk forskning. Projektet leds av Professor Jessica K. Ljungberg från Luleå Tekniska Universitet och har för avsikt att undersöka om en specialdesignad digital verktygslåda kan skapa en ökad lust och motivation till det egna lärandet i olika samhällsgrupper, samhällsklasser och åldrar samt förbättra prestation på studieresultat.

Läs mer här: 10 miljoner till forskning om livslångt lärande

Bakgrund till projektet

NOX Consulting har sedan 2020 varit en del i Regeringens Samverkansprogram för kompetensutveckling och livslångt lärande. Samverkansprogrammen är ett initiativ från regeringen för att samla näringsliv, akademi, civilsamhälle och det offentliga för att gemensamt hitta innovativa lösningar på samhällets utmaningar och bidra till svensk konkurrenskraft. Pernilla Ramslöv, VD NOX Consulting är en av ledamöterna i programmet och Helena Sjöström, vVD/säljchef är ordförande för arbetsgruppen som fokuserat på attityder och miljöer för livslångt lärande. Arbetsgruppen består av representanter från lärosäten, forskningsinstitut, omställningsaktörer och aktörer från privat näringsliv: Professor Jessica K. Ljungberg, Luleå Tekniska Universitet, Helena Sjöström, Nox Consulting, Mikael Ahlström, Sprout Park och Katarina Pietrzak, RISE

NOX DEL I INNOVATIONSPROJEKT FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE
Lisa Hartikainen 10 maj, 2022
Dela detta inlägg
NOX resa - AI med människan i centrum