VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET SATSAR PÅ DIGITALISERING - NOX UTBILDAR ALLA CHEFER I ARTIFICIELL INTELLIGENS

Artificiell Intelligens är tekniken som stöper om våra organisationer, våra yrkesroller och vårt samhälle från grunden, men trots detta är det få som känner till hur AI fungerar och vilka effekter det kan bidra med. Att investera i AI är ofta ett ledningsbeslut, medan de som implementerar AI sitter i ett digitaliseringsteam eller på en IT-avdelning, och mer sällan än ofta involveras dem som på daglig basis kommer att möta och hantera tekniken; chefer och medarbetare i organisationen. I en rapport från SCB som släpptes 2020 framgår det tydligt vad ett av de största hindren för användandet av  AI i såväl privat som i offentlig verksamhet är de anställdas kompetens, utbildning och erfarenhet. 

Det här vill Södertälje kommun tillsammans med NOX Consulting förändra, och utbildar nu chefer på vård- och omsorgskontoret i AI med ett tydligt mål: Att skapa en grundförståelse för tekniken som kommer att revolutionera vården. Förutom att förstå hur tekniken fungerar, är målet att inspirera till en nyfikenhet och utveckla ett tech mindset hos medarbetarna för att på sikt förstå hur teknik som AI kan användas för att förbättra medborgarupplevelsen i Södertälje kommun.

“Oavsett om du jobbar inom vård, skola, som jurist, sitter i företagsledningen eller är förälder så är teknik vår kontext, och AI är ett för viktigt område för att lämna till några få för att förstå och förvalta. Med vårt utbildningskoncept GoTech vill vi öppna upp den digitala världen för alla, och att få göra det med Södertälje kommun är ett jätteviktigt steg i den riktningen” - Lisa Hartikainen, affärsutvecklare NOX Consulting.

Under våren har totalt 30 chefer inom vård- och omsorgskontoret tagit del av en grundutbildning i Artificiell Intelligens, och nu väntar en chefsträff där alla enhetschefer kommer att delta för att öka förståelsen för området.

“Tillsammans med NOX får Omsorgskontorets chefer en grundförståelse för AI som teknikområde, vilket är en avgörande grund för att kunna tänka hur vi med hjälp av teknik kan utvecklas i Södertälje kommun. Genom att inkludera våra chefer i våra digitala satsningar så skapar vi förutsättningar för att använda tekniken på rätt sätt, och på så sätt frigöra mer tid för det som faktiskt är viktigt, mötet med människan” - Louise Gottlind, Digital strateg i Södertälje kommun.

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET SATSAR PÅ DIGITALISERING - NOX UTBILDAR ALLA CHEFER I ARTIFICIELL INTELLIGENS
Lisa Hartikainen 18 november, 2022
Dela detta inlägg
HUR VÄLJER JAG RÄTT SAMARBETSPARTNER SOM EGENFÖRETAGARE?