"IT konsulter Stärker

Sin Position:

Hållbar IT I Fokus" 

Kompetenskraven för IT-relaterat arbete har förändrats med 25% sedan 2015, och enligt LinkedIn förväntas de globala kraven på yrkeskompetens skifta med ytterligare 65% innan 2030. Det är en stor ökning som ställer krav på dig som yrkesverksam IT-ledare.

I början av 2024 släppte LinkedIn listan "Jobs on the Rise" , och överst på listan ligger hållbarhetschefer och yrkesverksamma som ansvarar för miljö- och hållbarhetsstrategier hos företag och organisationer inom affärsrådgivning, teknologi och information.

Förändrade kompetenskrav innebär också möjlighet till karriärsprång och chansen att göra sig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden. För dig som är IT-ledare innebär detta en chans att rusta dig med kunskap som både bidrar till hållbar utveckling inom ditt verksamhetsområde, stärker din position på marknaden, och som dessutom stävjar en negativ klimatutveckling på vår planet. Detta är en strategisk förflyttning som vi på NOX vill hjälpa dig som konsult att göra!

För att du som är konsult och ledare inom IT ska få en grundläggande förståelse för vad hållbar IT handlar om har vi skapat en snabbguide. Här berättar vi om bakgrunden till varför hållbarhet behöver bli en naturlig del av ett modernt ledarskap, vad som händer i vår omvärld just nu, och vilken roll IT spelar i den gröna omställningen. Genom sex steg ger vi dig de startblock du behöver för att kunna starta din egen resa och göra hållbarhet till en central del av ditt ledarskap.


1/6

Bakgrund

Vi står inför en tid där tillgängligheten till teknologi och information aldrig har varit större. Samtidigt är vi medvetna om den avgörande utmaningen: att balansera våra framsteg med planetens välbefinnande. Som den första generationen i historien som möter detta klimatkrisens dilemma inser vi att våra handlingar idag formar morgondagens verklighet.

Genom historien har vi sett teknologiska revolutioner forma världen omkring oss. Men samtidigt som innovationer har öppnat dörrar till nya möjligheter, har de också bidragit till en oroande utveckling och nivåerna av växthusgaser i vår atmosfär är nu på nivåer som inte har setts på över en miljon år. 

I den första delen av detta informationsmaterial visar vi en kort film med tillhärande grafer över socioekonomiska trender och jordsystemens förändringar från 1750 fram till idag. Här vill vi belysa att vi befinner oss vid ett historiskt avgörande vägskäl. Nu är tiden för oss alla att forma en framtid där teknologin inte bara driver framsteg utan också skyddar vår planet för kommande generationer.


2/6


Hållbarhet inom IT


Industri, transport, jordbruk och livsmedel – dessa sektorer står i förgrunden när det gäller utsläpp av växthusgaser (GHG). ICT-sektorn pratas det inte lika mycket om en låt oss inte glömma att utsläppen från denna sektor är likaså betydande och bidrar med ungefär 3,9% av de globala GHG-utsläppen. Detta är på samma nivå som den globala flygindustrin. Vad som är ännu mer anmärkningsvärt är att medan flygindustrins utsläpp har stabiliserats sedan 2016, accelererar ICT-industrins utsläpp i en alarmerande takt varje år.

Vägen mot GHG-neutralitet kräver fokus på tillverkning, optimering och återvinning. Vi som arbetar inom IT är en del av kretsloppet och så här hänger det ihop.


 


3/6Ett viktigt hållbarhets-direktiv att hålla koll på

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett omfattande hållbarhetsdirektiv som syftar till att öka transparensen i europeiska företags hållbarhetsarbete. Som IT-konsult är du en länk i din kunds värdekedja och behöver förstå vilka krav som ställs och hur din roll påverkas. Precis som med andra tvingande regelverk (ex. GDPR) kan du välja att specialisera dig inom CSRD och hjälpa din kund att bli "compliant". Men oavsett hur du väljer att engagera dig i frågan så kommer de tjänster du levererar till din kund att räknas som en datapunkt i en utsläppsrapport. Så här fungerar CSRD och dess utrullningsplan under de kommande åren.4/6


Hållbar IT-ledare i praktiken


"Så här agerar vi som hållbara ledare i praktiken"

Mattias Nyrén är en erfaren IT-ledare som under sin karriär byggt och drivit globala projekt och program. Under det senaste året har han involverat sig i NOX hållbarhetsinitiativ CIOCO2 och hjälpt kunder att star ​ta sitt hållbarhetsarbete inom IT. Så här tänker han om hållbar IT-utveckling och det läge företagen befinner sig i idag. Låt dig själv inspireras och ta del av Mattias bästa tips om hur du som IT-ledare bör agera.

Det kan låta omvänt, men för att nå netto noll 2050 krävs att företag fokuserar på att använda mer IT, inte spara på IT. Begreppet heter ”sustainability by IT” och innebär att IT är en möjliggörare för att minska utsläppen inom företagens övriga avdelningar och hållbarhetsområden. Mer IT innebär såklart också högre energiåtgång så för att hålla energiökningen inom rimliga gränser behövs både effektivare maskiner och optimerad mjukvara. Det handlar såklart också om att energioptimera och använda CO2-fri elektricitet och kylning.

Många företag har redan börjat sitt hållbarhetsarbete, delvis på grund av lagkrav men också för att stärka företagets varumärke och nå uppsatta mål innan 2050. Jag måste ändå säga att de flesta ännu inte insett att IT också bidrar till ökade CO2-utsläpp. Konsulter kan spela en viktig roll genom att förklara IT:s påverkan på klimatet, -hur allt från servrar till mobiler och mjukvara hänger ihop. Att förlänga livslängden för enheter och programmera hållbart är av största vikt. Automatiserade tester kan också optimeras för att minska miljöpåverkan. När man börjar gräva djupare finner man många spännande, kostnadseffektiva och klimatsmarta möjligheter inom IT och hållbarhet. Det är till denna insikt företagen behöver komma för att nå netto noll 2050.

Det finns några viktiga steg att ta för ledare och konsulter inom IT som vill hålla sig relevanta och vara behjälpliga under den gröna omställningen. För det första är det avgörande att börja tänka på hållbarhet som en central del av sitt arbete. Även om det för närvarande inte finns så många konsultuppdrag inom hållbarhetsfokuserad IT så är det en växande trend. Att hålla sig uppdaterad genom utbildning och att följa trenderna är en bra början.

Som nämnt tidigare ska man vara medveten om att olika företag har olika utmaningar. Större, äldre företag kan ha mer omfattande utmaningar med att ställa om till en mer hållbar IT-utveckling, medan många yngre företag redan integrerat hållbarhet i sin affärsmodell. Oavsett vilket bolag det handlar om så behöver du som IT-ledare kunna förstå vart företaget befinner sig, eller åt vilket håll det behöver röra sig. Ett konkret exempel är att vara medveten om att kodoptimering och gröna datacenter kan göra applikationer mer effektiva, energisnåla och kostnadseffektiva. Det är universell fakta som du behöver ha med dig för att kunna erbjuda relevant expertis oavsett vilken din kund är för tillfället.

LinkedIn och andra plattformar ger tydliga indikationer på att kompetenskraven för IT-ledare förändras mot mer hållbarhetsfokuserade roller. Att ta del av ramverk och verktyg som GreenFrame, Green Coding och Green Software kan vara till stor hjälp för att möta de nya kompetenskrav som nu är på väg. Att också följa företagsbloggar som delar insikter och erfarenheter från sina egna hållbarhetsinitiativ, såsom Spotify, Netflix och Google, är värdefullt för att hålla sig informerad och inspirerad.

Det viktigaste steget är att börja tänka på hållbarhet som en del av sitt ledarskap och sedan utforska konkreta verktyg och strategier.

Efter att ha hållit hållbarhets-workshops hos ett par olika kunder det senaste året har jag fått en bättre bild av deras engagemang och utmaningar. Många företag och organisationer visar en genuin vilja att agera, det finns alltid några elsjälar, framförallt inom ledningen. Jag har också mött en del arkitekter och utvecklare, och för deras del blir hållbarhet ofta en motiverande faktor för att ta itu med teknisk skuld och skapa business cases för förändring.

Kunderna skiljer sig åt i sina tillvägagångssätt; vissa fokuserar på att integrera hållbarhet i inköpsprocessen och upphandlingar medan andra väljer att fokusera på redan existerande IT. Däremot märker jag att många använder sig av stora molntjänstleverantörer som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud, vilka alla har ett aktivt hållbarhetsarbete. Det gör att man får en hel del på köpet.

För de IT-avdelningar som utvecklar egna lösningar är vägen ännu inte lika långt gången, men de sugs med i företagets övergripande CO2-strategier. Här har IT dock en viktig roll att spela genom att visa på möjligheterna. Det är med hjälp av IT som vi har möjlighet att mäta, visa och förbättra.

GreenFrame

GreenFrame helps developers build low-carbon, energy-efficient web applications and reduce their environmental footprint, using a state-of-the-art platform based on real science. 
https://greenframe.io/


Green Coding


help companies, goverment bodies and open source communites to understand and optimize the carbon emissions of their digital service
https://www.green-coding.berlin/


Greensoftware foundation

The Foundation's mission is to reduce the total change in global carbon emissions associated with software. https://greensoftware.foundation/projects/


Learn. Greensoftware foundation


Understanding the impact of greenhouse gases on our environment is key to understanding software's own carbon footprint. https://learn.greensoftware.foundation/.


5/6


Framtida uppdragsmöjligheter
  I vårt arbete ser vi yrkesroller som kommer bli vanligare framöver, och vi ser hur mer traditionella roller kommer att förändras. Hållbarhetschefer och hållbarhetsstrateger kommer få ett större fokus på IT, teamledare och teammedlemmar kommer få ett större fokus på hållbarhet. För dig som IT-ledare är det viktiga att förstå hur din roll påverkas av den gröna omställningen, och ta till dig av hållbara principer för att öka din relevans och konkurrenskraft när du söker uppdrag. Som IT-ledare behöver du till exempel kännedom om nya regelverk och vilka klimateffekterna blir av att fatta olika typer av strategiska beslut. Till skillnad från mer tekniknära konsulter behöver du som ledare ha en övergripande förståelse för hållbarhet i hela IT-livscykeln, samtidigt som du kan skapa fördelar för dig själv genom fördjupade kunskap inom exempelvis cirkulär ekonomi, gröna datacenter eller hållbar kommunikation. För att vara med i matchen och stärka ditt erbjudande blir det viktigt att hitta vad just du är bra på och vad just du kan bidra med till dina kunder.


6/6

Vi har samlat case studies, vetenskapliga artiklar, inspiration och andra verktyg för att stödja dig som vill stärka ditt erbjudande och hjälpa dina kunder inom hållbarhet. 

Vår toolbox spänner över områdena lagring, kommunikation, kultur, hårdvara, energi, arbetsplats, mjukvaruutveckling, molnet, ny teknik & innovation, och leverantörer & shoring.

Vi föreslår att du som är IT-ledare börjar med att titta närmare på Kultur, Kommunikation, och Ny teknik & Innovation. Därefter uppmuntrar vi dig att utforska övriga delar av verktygslådan. Gå vidare till de delar som ligger närmast ditt verksamhetsområde, eller de delar som intresserar dig mest.


Kultur

Kommunikation

Ny teknik & innovation

Att förändra världen är möjligt.
IT-branschen har gjort det förut.